DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Allsmäktig

18 oktober 1988

Min Herre?

Jag är Herren;

Min Gud?

Jag är;

Skulle Du vilja välsigna de religiösa föremål som några vänner har gett mig?

för dem till Mina läppar, Jag skall välsigna allt som skall välsignas; 1

Herre, det finns några som ligger inuti cellofan, kan Du kyssa genom det?

Jag älskar din oskuldsfullhet, ta dem alla som de är, Jag är Allsmäktig; den lilla tro som du ger Mig skall Jag lägga i Mitt Heliga Hjärta, som skall livnära den till en starkare tro;

kom, vila nu;

Ja, min Herre. Tack, min Herre.


1 Jesus sade detta och fick mig att förstå att en medaljong inte kommer att bli välsignad bland de andra religiösa, eftersom någon gav mig en profan medaljong.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message