DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Ande
Sant Liv i Gud

24 september 1988

Min Gud?

Jag är; kom ihåg att Jag är Ande, och allt Jag har delar Jag med din ande; du och Jag är ett, förenade i Kärlekens förbund, bundna till varandra i Kärlek; Jag, din Gud, och du, Min lilla; Jag, din Skapare, och du, Min skapelse;

låt dem vilkas hjärtan har förhärdats bli påminda om att Mitt Hjärta helgar; låt dem få veta att Jag kallar även människor som ingen känner till, människor utan dygder, utan några förtjänster; Jag förvandlar dem som har hjärtan av sten och reser dem upp från ingenting; Jag kommer oväntat bland de döda och Jag kan resa dem alla; se på dig själv, Vassula; du hade inga förtjänster, men av stort med lidande reste Jag dig upp; nu vet du vad Sant Liv I Gud innebär; Jag Är Livet;

förhärliga Mig Mitt barn, gör aldrig uppror mot Mig; kom ihåg Mina förmaningar;

Herre?

Jag är;

Det är en sak som bekymrar mig. Det finns en person som säger att jag lever i ständig synd, eftersom jag är frånskild och omgift. Därför påstår han att det är uteslutet att det kan vara Du, min Gud i denna uppenbarelse, på grund av min ständiga synd.

låt den människa som är utan synd stiga fram inför Mig! låt honom träda fram och visa sitt ansikte för Mig;

Ja, Min Gud. Hjälp mig: Jag vet inte hur jag ska svara på dessa påståenden från de här människorna.

svara inte; kom snabbt till Mig; din Fader tar hand om dig; vi, oss, barn?

I evigheters evighet, amen.

Visheten älskar barn;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message