DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Nyckeln till frihet och liv

18 september 1988

Min Gud? 1

Jag är; älska Mig, var inte rädd för Mig, frukta Mig endast om du gör uppror mot Mig;

varje droppe kärlek används för att befria själar ur skärselden, genom att älska Mig brinnande utsläcker du deras eld2, och befriar dem från deras vånda; då kan Jag, Herren, äntligen ta emot dem; så älska Mig, åtrå Mig, tillbe Mig, befria dem en efter en;

mänskligheten måste förstå att kärlek förenar er med Himmelens Krafter och är Nyckeln till frihet och liv; förstår du nu varför Satan hatar dig? Min Vassula, stöd dig mot Mig, allt är inte förgäves;

vi, oss?

I evigheters evighet.


1 Jag älskar Gud så till den grad att jag känner mig som en änka här på jorden.
2 När Jesus sade detta, såg jag i en scen framför mig hur några själars händer stod i lågor, och hur elden släcktes.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message