DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Hur förstå Anden

25 september 1988

Min Gud, efter att ha gett några av Dina Budskap till L... svarade han att de var pinsamma att läsa. Han kände sig olustig när han läste dem på grund av den Kärlek Du har till mig, Din skapelse, och den kärlek jag har till Dig, min Gud! Han sa att de är chockerande. Herre?

Jag är; Jag är Gud, Jag är Kärlek; den som säger att Mina Budskap är skamliga, fördömer bara Mig och genom att fördöma Mig fördömer han sig själv;

en oandlig människa har inte förmågan att förstå Anden med hjälp av sitt förstånd, inte heller kan hon tränga in i Visheten för att kunna förstå Anden; hon måste öppna sitt hjärta och tillåta Anden att komma in och så möta hennes egen ande; då kommer Min Ande att livnära hennes ande och Visheten kommer att upplysa henne till att se vad Anden är, hur Anden arbetar, vad Anden känner; Jag är Gud, Jag är Kärlekens Ursprung som skapade er alla utifrån Min Gränslösa Kärlek, till att älska Mig;

Prisad vare vår Herre!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message