DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Undertryck inte Min Ande, välkomna Mig istället

15 september 1988

(Maria - smärtornas Moder)

Herre?

Jag är;

Hur kommer det sig att så många präster inte sätter värde på Dina Barmhärtiga Tecken som Du ger oss i dessa dagar? Herre, vet Du vad de säger? De säger att detta inte är Verklig Tro. Med andra ord säger de: ”Vi är redan omvända utan tecken, så vi kan klara oss utan dem. Så ge oss inte fler, Gud. Vi är inte intresserade av sådana extraordinära ting.“ Istället för att falla NER med ansiktet mot marken och ropa ut till Dig: “Ära vare Gud! Lovad vare Herren! för Din Gränslösa Nåd! Du fullbordar verkligen Skriften!“ Vad är Verklig Tro för dem, om de stöter bort Anden? De argumenterar genom att säga: ”Kom ihåg vad Jesus sade till Tomas, ’Saliga de som inte ser men ändå tror...’” Har de glömt vad Skriften också säger: “Försök aldrig utsläcka Anden, förakta inte profetians gåva“. Och Anden blåser vart den vill... När dessa människor argumenterar verkar de inte inse att de endast argumenterar mot Dig, min Herre.

Mitt barn, ropa högt ut till alla världens länder, ropa högt! så att alla kan höra:

här är er Gud! vår Gud är med oss, Han har aldrig övergett oss, Han har kommit till oss som en Herde för att föda Sin flock och samla lammen i Sin famn, ty Hans Rike är nära;“

Min lilla flock skall Jag föda, och samla dem alla med stor kärlek, i Min famn;

De bryr sig inte om Dina Tecken. De hör talas om dem och lägger dem åt sidan. De verkar vilja säga åt Dig att sluta upp med Dina Tecken.

ingen behöver ge Mig råd; Jag behöver inga av dessa rådgivare, för deras visdom är en skam för Mig; vet inte Jag hur Jag skall bedöma er och hur Jag skall ge er föda? ack! endast en rest av er återstår som välkomnar Min Ande; har de förstått hur de genom sin fientlighet har svikit Mig? och genom att svika Mig har de försummat att se Sanningen;

skulle leran säga till den som formar den, ”vad är det du gör?” mottag ödmjukt vad ni får från Anden genom att godta Mina Verk och Dess mysterier; Jag har velat föröka Mina Tecken i era dagar, så ta emot vad ni får från Anden med glädje; gläd er och ta emot Mig, var glada istället för att vända Mig ryggen; se Mig och känn igen Mig! undertryck inte Min Ande, välkomna Mig istället! ve er, som undertrycker Min Ande, ve er, ni blinda ledare, uppsvällda av Fåfänga, ni har åstadkommit förödelse i Min Heliga Kyrka! sök Sanningen genom att rannsaka er själva för att se till att ni har Den Verkliga Tron!

altare! Jag, Herren skall hålla din låga brinnande intill slutet; Mina Verk är ännu inte avslutade; kom nu, vi? oss?

För evigt, amen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message