DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

De som motarbetar Petrus motarbetar Min Kyrka
Böj er så att ni kan försonas

21 juni 1988

Herre?

Jag är; be för Min Kyrkas förnyelse; be för de själar som motarbetar Petrus, be för dem som försöker tysta ner Petrus; dagarna är nu räknade och Min Själ är försjunken i sorg; Mitt Heliga Hjärta är fyllt av bitterhet, Min Själ ropar efter att de skall inse sitt Misstag;

de som motarbetar Petrus motarbetar Min Kyrka, de går emot Min Lag, de går emot Mig, sin Herre och Gud; de fördömer Petrus-av-Mina-lamm, därför fördömer de Min Lag; förblindade av Fåfängan själv ser de inte längre att genom att fördöma Petrus, följer de inte Lagen utan blir istället Min Lags domare! O lyssna till vad Anden säger till Kyrkan! återvänd; kom tillbaka, älskade vän;1 det är Jag, Herren, som har utvalt Petrus, Petrus som idag bär namnet Johannes Paulus II; Jag säger dig, älskade vän, Mitt Heliga Hjärta har utvalt honom; kom tillbaka, försonas för Min skull, älskade; Jag, Herren, skall förlåta dina synder och rena dig;

ÅTERVÄND! återvänd allesammans till Petrus för det är Jag, er Gud, som har utvalt honom; det är Jag som har gett honom en lärjunges tunga, och genom Mig är han i stånd att ge de modlösa svar; o, skapelse! finns det ingen vishet kvar i dig? skapelse! du lyckas inte uppskatta Min Ofattbara Kärlek som Jag har till dig, och trots detta svarar Jag var och en som åkallar Mig; Jag är med dig när du befinner dig i svårigheter, Jag är din Tillflykt;

idag skall Jag, Herren, ge er ännu ett bud; skriv: “böj er! böj er så att ni kan försonas och förenas, ödmjuka er så att ni kan enas;” barn!

Ja, Herre?

Jag ger dig Min Frid; var lydig, och tillåt Mig att använda dig så som Jag önskar; lita på Mig, du är i din Faders Händer;

Herre,
jag följer bara Dig,
och min själ har funnit frid
som ett barn hos sin mor,
jag litar helt på Dig och som ett barn
vill jag lyda Dig.

kom ihåg Min Närvaro, Jag är med dig; vi, oss?

vi, oss?

Ja, Herre. Ja, Heliga Maria.


1 Ärkebiskop Lefèbvre

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message