DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Dela Mitt Kors genom att älska Mig

29 juni 1988

Herre?

Jag är; blomma, den kärlek Jag har till hela mänskligheten har aldrig blivit riktigt förstådd; Jag lider! Jag lider svårt; käraste själ, ge Mig vila, ge Mig vila genom att älska Mig,

O Herre,
om jag kunde lindra dina lidanden
genom att dela dina lidanden
tillåt mig att få göra det;
använd mig, ta varenda liten del av mig,
lär mig att älska Dig oändligt.

Jag älskar dig, Min Vassula av Mitt Heliga Hjärta; vi delar allting, Vassula, inse att du delar Mitt Kors, du delar Mitt Passionslidande, O Vassula! Mitt Blod strömmar ut ur Min Kropp i floder, Jag blir korsfäst på nytt av Mina egna, genom avfallet i Min Kyrkas helgedom, av kardinaler, av biskopar, av präster, Mina närmaste vänner förråder Mig; Jag har blivit övergiven av många; Jag har blivit gisslad av många; Jag har blivit genomborrad av Mina allra närmaste vänner; Jag lider och Jag går igenom ett andra Passionslidande;

Min Herre,

älska Mig, älska Mig, låt Mig kunna uttala samma ord som din skyddsängel sade till dig; hans ord var: “ingen människa har någonsin älskat sin ängel så mycket som du;” lilla barn, låt Mig en dag kunna säga till dig: “ingen människa i din tidsålder har älskat Mig så mycket som du;”

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message