DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Avge en söt doft som av rökelse

20 juni 1988

blomma, läs från Min Bok dessa ord, och skriv ner dem; skriv, Min Vassula: “Jag, Herren, önskar utveckla Mina betraktelser ytterligare, vill du låta Mig, din Gud, använda dig?“

Ja, Herre, men jag ber, glöm aldrig min oförmåga.

det gör Jag inte; lyssna då till Mig och blomstra; avge en söt doft som av rökelse; sprid din väldoft i andra länder; välsigna Mig, din Herre, för alla Mina Verk; kungör Mitt Namns storhet; tillkännage hur underbara Min Försyns Verk kan vara; vad Jag befaller sker omedelbart; lär dem att inte döma och säga: “vad är detta? varför detta?“ allt skall undersökas i sinom tid;1 låt dem lära sig att säga: “allt som vår Herre gör är gott“; Jag skall uppfylla varje behov när tiden är inne; de skall inte säga, “det här är värre än det där“, för allt kommer att visa sitt värde i sinom tid;

därför ber Jag er att glädjas, och välsigna Mig, er Gud; Jag älskar er alla! var ett med Mig; känn Mig, urskilj Mig och följ Mig;

Ja Herre.


1 Undersökningen av dessa budskap gjordes av Vatikanens Troskongregation under år 2002-2004 med positivt resultat.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message