DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mysterier bör förbli oföränderliga
Upprorets Frö

4 juni 1988

Herre?

Jag är; Jag skall aldrig svika dig; Jag vill undervisa dig ytterligare om Förvirringen i Min Kyrka; bemöda dig om att höra Mig, och behaga Mig genom att be den Heliga Rosenkransen; känn Mysterierna, se dem genom din Heliga Moders Ögon; dessa Mysterier som din tidsålder försöker att rationalisera; dotter, de har ännu inte förstått att Jag vill ha dem som barn, oskyldiga, med ett barns tro;

Min Kyrka överöste Jag med Rikedom och Ära, för att föda många själar, hela länder; den var rik i sina Mysterier, dessa Mysterier som många av er inte accepterar som Mysterier; Mitt folk idag saknar ödmjukhet, enkelhet, de saknar Trons renhet; din tidsålder försöker idag att rationalisera allt, till och med Mina Mysterier!!1 Hur kan de tro att de kan avslöja Mig, sin Gud? de försöker beskriva Mina Mysterier på ett rationellt sätt;

dessa, dotter, är de “kråkor” Jag berättade om i liknelsen Jag gav dig om Såningsmannen och Kråkorna;2 dessa kråkor har förlorat sin tro och arbetar för att befästa sina egna teorier som svarar mot deras egen mänskliga intelligens, de strävar efter att göra ett gott intryck i media, men, sanningen är att de gör detta för att de har förlorat tron på Mig; Mina Mysterier bör förbli oföränderliga, orörda i sin renhet; dessa ’kråkor’ har introducerat FELAKTIGHETER i Min Kyrka, korrumperat Sanningen, och Mitt Ord, denna rika skörd i Min liknelse; Mitt Ord och Mina Mysterier bör förbli oåterkalleliga;

Min Kyrka ligger idag i mörker och förvirring; detta är den heresi som har trängt in i Min Helgedom, och fört in felaktigheter hos många av Mina präster; Anden ropar och manar alla kyrkor vederlägg osanning, tillrättavisa felaktigheter, kalla till lydnad, men gör allt med tålamod och med ständig undervisning,3 tiden har kommit; människor vill inte längre lyssna till den sunda läran,4 utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, efter sin egen smak, och istället för att lyssna till Sanningen, vänder de sig till myter;5 säg Mig, Vassula, kan Evangeliet plockas sönder och delas?

Nej Herre, det är omöjligt.

ta detta som ett exempel för Min Kropp; Min Kropp kan inte heller delas; ändå har de delat upp Den ... Upproret har trängt in i själva hjärtat av Min Kyrka, först slog ett inre uppror rot i några av Mina prästers, biskopars och kardinalers själar, ingjutet av Satan, det förmörkade dem; och i skuggan av Satans vingar föll de för hans fällor; detta uppror finns nu bland dem och det sargar Mitt Heliga Hjärta;

i början när dessa präster tagit emot Upprorets Frö från Satan, ruvade de på detta frö och smidde onda planer, de intrigerade och skapade Opposition, de motsade Petrus efterträdare; denne Petrus-av-Mina-lamm, utvald av Mig; detta Upprorets Frö som nu vuxit till, gav dem kraft att öppet deklarera sitt uppror, att splittras igen och skjuta giftiga pilar mot Min Kyrka... De förrådde6 Mig... de förrådde detta Hjärta-fyllt-av-Kärlek, precis som Judas i Getsemane ... de släpar iväg Mig för att bli gisslad ... de gisslar Mig, O Vassula, vad Jag lider ...

O Herre, nej!

(Jag såg Vår Herre, i en inre vision, bli gisslad, bunden vid en pelare, och för varje gisselslag som rev Hans Kropp skakade, Han kippade efter andan, Hans Kropp var ett enda stort sår.)

O Herre, när skall de sluta upp med detta?

de slutar inte, De gisslar Mig utan förskoning, berusade av Tomhet och Olydnad, de är bara lydiga och lojala mot Min fiende! de förstör Min Byggnad, de skingrar Mina får, de trampar på Petrus fötter och skjuter honom åt sidan, de försöker tysta ner honom ...

Kain förstod aldrig Min Abel; O, Abel ... Jag skall inte överge dig; din Gud är nära dig; din Gud kommer med en legion av änglar för att försvara dig och trampa på Min fiende som är din fiende; Jag förbereder Mina änglar, och Kain skall inte krossa dig; han blir tvungen att lyfta sin hand mot Mig, sin Gud; Jag, Herren skall överraska honom;

Min Kyrka kommer att förenas genom Mitt Heliga Hjärta och er Heliga Moders Obefläckade Hjärta; liksom båda Våra Hjärtan är förenade så kommer Min Kyrka att vara förenad; Min Kyrka kommer att vara En;


1 Gud verkade förundrad (av vår inskränkthet.)
4 Jesus bad mig öppna Bibeln och skriva detta stycke.
6 När Jesus sade “förrådde”, sade Han det mycket bittert.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message