DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Urskillningsförmåga, att skilja sann från falsk uppenbarelse

3 juni 1988

Min Herre?

Jag är;

Vassula, bli aldrig modfälld; kom ihåg Min Kärlek som Jag har till dig, käraste själ; Jag älskar dig med din svaghet; du är bräcklig; tillåt Min Ande att leda dig; uppgå i Mig, i Min Styrka; tillintetgör dig själv i Mig och låt Mig göra allting så att de ser att allt detta arbete är utfört av Mig; du är ingenting, förbli ingenting och lämna rum för Min Ande att växa i dig; ja, låt Mig andas i din intighet; låt Mig glädjas över dig; tillåt Mig att använda dig på detta sätt för att befria er alla och förena er;

Ja, Herre.

blomma? i dessa dagar undervisar Jag dig så att du kan skilja de äkta uppenbarelserna och visionerna från falska uppenbarelser, falska läror och falska visioner; allt som är falskt kommer från Satan; han sår frön av förvirring för att vanställa Sanningen, som i Pescara;1 han sår ogräs ibland vetet och förvirrar er alla; ursinnig över uppenbarelserna i Medjugorje försöker han förvirra er alla genom att stämpla dessa Gudomliga Verk som om de inte var från Mig;

dotter, när du läser en uppenbarelse som öppet uttrycker en oenighet mot Min Kyrka, som förnekar Petrus, som förnekar er Heliga Moder, då vet du att den inte kommer från Mig, Herren, din Gud, den kommer från Min motståndare som uppenbarar sig och använder Min Bild för att fullborda sina planer vilka består i att splittra er så mycket som möjligt; förstå att Jag, Herren, inte vill ha Mina lamm skingrade; Jag vill ha er enade under Petrus, alla i en flock; Jag önskar se er alla samlade tillsammans; Jag upprepar på nytt att Jag, Jesus Kristus, Herren, er Frälsare, utvalde Petrus till att föda och vaka över Mina lamm och får till Min återkomst; denne Petrus som idag är Johannes Paulus II; lyssna till vad Anden säger till församlingarna;

Vassula, Satan vet att hans dagar är räknade och därför försöker den röda draken att dra med sig så många själar som han kan; han har fört in i mångas medvetanden, dessa medvetanden som skulle vara fyllda av andlighet och helighet, många slags villospår som leder er bort från Sanningen och från allt som är heligt; se er omkring, Mina älskade, så kommer ni att förstå; alla dessa villospår blev introducerade för er, barn, som i Sodoms och Gomorras tid, så att de uppfyller er ande och inte lämnar någon plats för det som är heligt; och ingen plats för Mig, er Skapare och Gud;

ja, Min Vassula, Jag känner Mig förkastad;2 Jag känner Mig bortglömd och oälskad; Jag, som dog på Korset av kärlek till er; Jag som är Kärlekens Ande, se hur de behandlar Mig? förtjänar Jag detta?

Min Gud, det gör ont i mig. Herre, varför är det så här? Herre, o Herre, gör ett mirakel, jag ber Dig. Jag borde inte be om mirakler men jag älskar Dig och jag vill inte att de skall göra Dig illa mer, Herre,

Vassula, be, be, be för denna omvändelse; Satan intensifierar sina verk i Min skapelse för att dra er med sig ner i Avgrunden; O skapelse! så svaga ni är, så fruktansvärt svaga ni är! varje uppenbarelse som förnekar den Heliga Eukaristin, kallar Den ’en ritual’,3 eller förnekar er Heliga Moders Obefläckade Hjärta, kommer inte från Mig; Jag, Herren, älskar er gränslöst och vill varna er ännu en gång för dessa falska profeter;

Tack Herre.

älska Mig;

Jag tillber Dig, Herre;

vi, oss?

Ja, Herre.


1 Falska uppenbarelser med förutsägelser som inte slagit in.
2 Herren var mycket... sorgsen. Jag hittar inte ord för det, sorgsen är inte tillräckligt.
3 Många kallar den symbol, och tror inte på Jesu Verkliga Närvaro i den Heliga Eukaristin.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message