DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Legioner av änglar

7 juni 1988

Herre?

Jag är; Jag är mycket nära dig barn, lyssna till Mitt Hjärtas slag ... Jag skall dra Mina änglar1 djupt in i Mitt Hjärta så att de ser och känner Mina Sår; de kommer att känna sin Guds Sår och då skall deras röst bli så stark att Min fiende darrar och själva jordens grundvalar skall skaka; när de ser i vilket tillstånd Mitt sargade Hjärta befinner sig kommer de att känna en kärlekens låga i sitt eget hjärta för Mig, sin Gud; dessa änglar, tränade av er Heliga Moder, förberedda med kärlek, är denna härskara som er heliga Moder förberett för att försvara Vår Kyrka; dessa änglar skall löna ont med kärlek;

kom, Vassula av Mitt Heliga Hjärta, Jag, Herren, älskar dig; se på Mig; kom ihåg, Jag kommer nu med Mitt Hjärta i Min Hand och ger Det åt hela mänskligheten;2 vad Jag älskar er alla!

(Jag såg en inre vision av en Sol och inuti den Vår Fru, ett Hjärta och ett Kors.)

Vassula, försumma inte att be den Heliga Rosenkransen;

(Nej, Jesus, det ska jag inte.)

kom, oss? vi?

Ja, Herre, oss, vi. Lovad vare Herren!


1 Jesus lät mig förstå att de ’legioner av änglar’ som nämnts den 4.6.88 är de präster som är ledda av jungfru Maria - den Marianska rörelsen [the Marian movement of Priests].
2 Jag har förstått från Jesus att Han vill dela Sina Gudomliga Verk med många av oss, så att vi delar det med många, och ber människor att bli med i Hans Gudomliga Plan.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message