DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du är Mitt Nät

12 april 1988

(Sedan igår kommer stunder av svaghet, Satan utnyttjade detta och har angripit mig och gjort min själ orolig. Genast kände jag Jesus förstärka våra band; de ser verkligen ut som mjuka rep. Jag kunde känna hela Hans arm när banden blev tätare. Det kändes som om vi var ett slags siamesiska tvillingar. Ibland lutade Han sig framåt och såg oroligt på mig. Jag kände mig tröstad.)

Jag är nära dig; kom, Jag välsignar dig; Jag älskar dig, Min Vassula; Mina Ögon lämnar dig aldrig, särskilt i dessa stunder av svaghet; Jag stärker verkligen våra band; Vassula, tänk på att Jag helade dig för att världen skulle kunna se att Jag fortfarande är bland er;

Vassula,1 Jag helade dig för att använda dig, för att kasta dig ut ur Min famn, ja, ur Min famn in i världen, som Mitt Nät; dotter, tillåt Mig att använda dig på det här sättet; Jag drar upp Mitt nät då och då, och Jag gläds över att finna någon fångst i Mitt Nät;

ja, sök Mina intressen så kommer du att förstå; Jag vet att det är svårt att leva i världen för du tillhör inte längre världen; Jag har låtit dig veta ditt ursprung, och vem du tillhörde från allra första början, men den onde hade förfört dig;

du tillhörde Mig, du kommer från Mig, du är Min egen, liksom Abel var Min avkomma; när Jag har dig i världen, känner världen inte igen dig som sin egen och kommer därför att försöka snärja dig; Jag har dig mitt ibland ondskan, där de kommer att försöka förgöra dig; de kommer att håna dig och göra dig nedstämd; Jag har uppenbarat allt detta för dig så att du skall vara förberedd för denna stund och göra det möjligt för dig att uthärda alla prövningar, alla prövningar som ligger framför dig; Jag har visat dig ditt kors, men Jag är med dig och delar det med dig, du är inte ensam; Jag är nära dig, och i Mig skall du finna din vila; mod, dotter; stöd dig mot Mig när du är trött, och Jag skall låta dig vila och Jag skall trösta dig;

kom, le mot Mig; glöm inte vad Jag har lärt dig; tvivla aldrig på Min Närvaro; sprid Mitt Rike, dotter; Jag älskar er alla,

Lovad vare Herren, Ära vare Gud!


14 april 1988

Som alltid bad jag de tre bönerna som jag fått som en inledning. När jag skulle nämna mitt “böneämne” till Jesus, sa jag: “välj för mig”;

älskade dotter,

(Vår Heliga Moder.)

Jag ger dig Min Frid, be så skall du få,

Heliga Maria, jag låter Herren välja från mitt hjärta.

Vassula, eftersom du ger Herren denna frihet, skall du veta att Han är nöjd med dig, en bättre Vägvisare kan du inte ha, Visheten skall undervisa dig; var foglig och lämna allt i Hans Händer; det behagar Herren; stöd dig helt på Gud; Jag älskar dig, var välsignad;

Jag välsignar Dig, Heliga Maria.

vi, oss?

Ja, vi, oss.

1 Jesus röst blev sorgsen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message