DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag Är den Heliga Treenigheten, Alla i En

11 april 1988

Herre, avvisa mig inte eftersom
jag är den minsta i Dina Ögon,
förbarma dig över mig
och livnär mig, om Du så önskar,
med de överblivna smulorna, Herre;
Heliga Maria, ringakta mig inte,
jag ber dig, låt Herren kasta till mig
några återstående smulor,
jag ber, håll mig vid liv!
amen

kom! ät Mitt Bröd, Jag skall inte neka dig! från Min egen Hand skall Jag ge dig att äta;

Jag skall smycka dig, Vassula; gläd Mig och prisa Mig!

Prisad vare Herren!

kom, skriv, skriv: Kain skall inte verkställa sin plan att göra sig av med sin broder den här gången; Jag kommer att hindra honom, Jag skall överraska honom; föga anar han att Jag går in i hans rum, som en tjuv kommer,1 för att förstöra hans plan och lämna honom naken; och Kain skall förbli naken tills han kommer till Mig och omvänder sig; be för denna stund; en stund som skall väcka enträgna böner, åkallan och fruktan; detta kommer att vara en Rättvisans timma;

var välsignad, Mitt barn; Jag, din Helige Fader, älskar dig; Jag Är den Heliga Treenigheten, du har sett rätt! skriv det;

(Jag såg, medan Jesus sade ”Jag är din Helige Fader”, en ‘trefaldig’ Jesus, som i en tredimensionell bild, gjord så att en person blir tre, en kommer ut bakom den andre, alla liknar varandra och alla tre är en och samma.)

Jag är den Heliga Treenigheten, alla i En; Jag älskar dig; kom, barn, Jag skall inviga dig i djupa mysterier som förhärligar Mig; håll Min Hand, Jag är Han som skapade dig;

vi, oss?

Ja Herre!


1 Gör Jesus detta nu?

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message