DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Er tidsålder är död
Jag längtar efter denna Enhet!

18 april 1988

(Jag bara tänkte på Jesus.)

Jag är, frid vare med dig, själ; skörda vad Jag har gett dig; lär Mina barn, lär dem att sluta göra uppror mot Mig, lär dem att älska varandra; be för själars frälsning, be för Kyrkornas Världsråd, be för den Stora Återkomsten; er tidsålder är död, be för er tidsålders förnyelse, för dess pånyttfödelse, för en Ny Era; be för det som Min älskade Johannes1 påbörjade under Min Helige Andes inspiration;2 Min ecclesia3 kommer att vara en, förnyad av Mig, och dra många själar tillbaka in i Min famn!

Mina får har alla gått vilse, Satan har kastat ner sin vrede bland er, skiljt er åt, splittrat er, skingrat er, förvirrat er ... Petrus! O Petrus, känn igen Tidens Slut, hur kommer det sig att de flesta av er inte kan tyda Tiderna? de är förmörkade av Satan under hans vingar, Satan har fått många av er att vika av från Sanningen! ta Min Hand, Petrus, Jag skall leda dig; hör Mitt rop, församla dina bröder från Öst, kalla dem att möta Mig under Mitt tak; församla dina bröder från Öst in i Min Byggnad; kalla dem inför Mig; vad Jag längtar efter denna Enhet! Petrus? Petrus, om du lyssnar till Mig skall Jag samla alla länder under Mitt tak; Jag skall helga och förnya dem alla; från himlen skall Jag utgjuta Min Rättfärdighets dagg som regn och Min Trädgård skall bli skön; Jag skall fylla era förråd från Mina Förråd; lyssna, Petrus, till Min Röst; Mitt Rike är alldeles vid era dörrar; Mitt Rike är mitt ibland er, hur kommer det sig att ni inte känner igen det?

Petrus, du visste att varje rike som är i strid med sig själv måste gå under; Mitt Hus har splittrats och idag ligger Det i ruiner; berätta för dem, älskade, om Min Frälsnings Plan; Petrus, befria Mina barn;

frid vare med er alla;

Jesus, min Gud, kallar Du på den Ortodoxa patriarken? Är det honom Du vill nå, Herre?

ja, Min plan är att förena alla nationer, från Öst till Väst, från Norr till Söder och föra dem alla tillsammans under Mitt Ljus, under Mina vingar; alla enade i en flock under Mitt beskydd genom En Vakande Herde;

Jag har lovat att aldrig någonsin överge er och att komma till er i svåra tider; blomma, Jag håller detta löfte; Jag älskar er alla och Jag väntar tålmodigt på att era hjärtan skall öppnas och fatta tag i Mig; förhärda inte era hjärtan som under Upprorets tid, öppna era hjärtan, Jag står alldeles vid era dörrar! Visheten skall leda er, ta emot Min Frid;

Ära vare Gud!
Prisad vare Herren!
Må Ditt Rike komma.

Jag skall livnära dig, Min Vassula; vi, oss?

För alltid,

och i evighet;


1 Påven Johannes XXIII.
2 Han bad för Enhet och en Andra Pingst.
3 Grekiska för Kyrkan.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message