DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Kyrka behöver upplivas

31 mars 1988

Vassula, tvivla aldrig på att det är Jag, Herren; var inte rädd; det är Jag, Jesus;

(Jag råkade i panik och fruktade att allt detta inte är från Gud. Men hur skulle då allt detta ha kunnat skrivas? Jag är förvirrad...)

Vassula det är Jag, Jesus, din Frälsare som räddade dig och reste dig upp ifrån de döda; kom, var inte rädd ... Jag vill upprätta Min Kyrka; falska läror har infiltrerats, som förvirrat Sanningen och gett upphov till splittring bland er; och fört er bort ifrån Sanningen;

Min Kyrka behöver upplivas; be för de präster, biskopar och kardinaler som inte har någonting att ge Mina lamm, för detta är resultatet av deras avvikelser; de har varit och är ännu overksamma, de söker aldrig Mina intressen utan sina egna; de har skapat en öken i sitt inre och de vet om det; inget lamm dras till ödemarken; naturligtvis går varje får vilse och vandrar på avvägar, för de har ingen herde som vakar över dem; älskar dem, skyddar dem och föder dem;

Jag har avslöjat många under för världen sedan Tidernas begynnelse; älskade, eftersom världen förkastar Mina Himmelska Verk, stjäl allt hopp för er, och gör Mig otillgänglig, brinner Min vrede mot dessa herdar; tiden är nära då Jag skall uppenbara Min härlighet för dem, och det skall ske med ett Tecken, ett Stort Tecken så att de förstår hur fel de hade; detta Tecken skall ges åt er för att många skall kunna tro; be, för tiden är nära, be om Fridens och Kärlekens Stora Återkomst;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message