DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ni har vanskött Min Trädgård

5 april 1988

ära vare Gud, vill du arbeta med Jesus?

Ja, Heliga Maria. Lär mig att lyda Honom, föröka min tro, min kärlek och mitt hopp.

det skall Jag; sträva efter att vara följsam, barn; ta emot Min Frid; Visheten kommer att undervisa dig; lämna allt i Hans Händer, Han kommer inte att svika dig; här är Jesus;

Jesus stod vid min vänstra sida och visade mig Sin fot som var bunden vid min.)

kom ihåg att dessa band är för Evigheten, Jag är alltid vid din sida; kom, be för själarnas frälsning; Jag önskar att du mediterar över Mitt Lidande, Jag blev korsfäst den här veckan, tvivla aldrig;

Min myrra, smycka Min Kyrka; låt ingen ta ifrån dig gåvan som Jag har givit dig; Jag skall aldrig någonsin lämna din lampa utan olja, Jag skall alltid fylla på din lampa; Ecclesia1 behöver dig, Mitt Hus ligger i ruiner idag;

Vassula! du skall återuppbygga denna Min Gamla Byggnad, förnya Dess murar; förnya Min Helgedom; Jag är Herren och med Min Styrka skall du bygga upp dessa urgamla ruiner och försköna Min Gamla Byggnad; förnya Dess murar, och Jag skall väcka alla de döda till liv igen; Jag skall väcka de döda kropparna till liv igen; detta kommer att vara Den Stora Återkomsten, Den Stora Återkomsten till Liv; Min strålande dagg skall smycka dig, skapelse! Jag skall utvidga Mitt Rike och hela Himmelen kommer att jubla!

ni har vanskött Min Trädgård, men Jag, Herren som är Dess Vårdare, älskar er gränslöst och kan inte uthärda att se tistel och törnen förkväva Mina få återstående blommor; tiden är inne för att rensa och utrota dessa tistlar och törnen, så att Mina knoppar kan blomma och smycka Min Trädgård;

Rättvisan kommer att segra; Jag, Herren, skall låta dem sluta Fred med Mig; de som är uppriktiga kommer att återvända till Mig, ångerfulla; alla ni som söker Mig och längtar efter att lära känna Min Rättfärdighets Vägar, kom, och hör Mina Rop från Mitt Kors; Jag behöver Kärlek, Kärlek, Kärlek; öppna era hjärtan och Jag skall hela dig och trösta dig, skapelse;

Petrus, församla alla länder, Petrus, dra dem in i Mitt Hjärta; Jag ropar från Mitt Kors, föd alla Mina får, Petrus; Jag frågar dig igen, Petrus: älskar du Mig mer än dessa andra gör? om du gör det, låt inte Kains söner övertala dig, förbli orubblig; de kommer att be dig om lagar som verkar riktiga, för att få behandla varje själ som de behagar; dessa lagar som kommer från människor, låt dem inte övertala dig; kom ihåg hurdan Jag, Herren, är; Jag är Mild och Ödmjuk; var Min spegelbild;

om de längtar efter att Jag skall komma dem nära, varför hör de då inte Min Röst? Jag är alldeles vid deras dörrar och knackar, varför vägrar de att lyssna? om de längtar efter Mig men inte hör Mig är det på grund av deras avfällighet som har vuxit sig tjock som dy; Jag står här nu och väntar på att de skall öppna sina hjärtan, men de stöter bort Mig och trycker ner Mig;

lyft era ögon så skall ni få se er Frälsare, känn igen Mig! trampa inte på Min Försyns Verk, undanhåll inte Friden från Mina barn, ge dem Min Frid så att ingen av dem följer er och era egna traditioner; förvånas inte över de svaga instrument Jag använder för att uppenbara Mig Själv genom dem; Jag är Gud och Jag utväljer vem Jag behagar;

dotter, lita på Mig, förtrösta på Mig, vi oss?

Ja Herre..

kom;


1 Grekiska för "Kyrkan".

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message