DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har format dig med ömhet och med kärlek

30 mars 1988

(Idag var Satan desperat och försökte febrilt att övertyga mig om att alla dessa budskap är värdelösa och att jag skulle sluta upp med att möta Gud och skriva. Jag behövde uppmuntran, för min svaghet drog mig ner i förtvivlan. När jag ser min benägenhet att tvivla är jag också rädd att Gud till slut kommer att tröttna på mig och förlora tålamodet.)

blomma, var inte rädd för Mig, Jag kommer inte att skada dig eller avvisa dig, Jag har inte dragit dig till Mig för att Jag nu skulle stöta bort dig från Mig, eller visa någon vrede eller hårdhet mot dig; Jag har format dig med ömhet och med kärlek; Jag har väglett dig med kärlek, Jag har närt dig med kärlek; Jag har arbetat varsamt med dig, var inte rädd för Mig; kom, lär att Jag är Mild och Varsam; frid över dig, själ; Jag älskar dig!

Herre, tack för Ditt tålamod och för att Du skyndade till min hjälp. Jag välsignar Dig, Herre.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message