DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Blev Mitt Blod utgjutet förgäves? O Tidsålder Utan Tro!

17 mars 1988

Vassula, lyssna till Min Röst, som i början av Min kallelse;

långt innan du existerade kallade Jag många att tjäna Mig; ja, det var Dygdens Tid då välsignelser välkomnades; Jag kallade arma själar och de tvivlade aldrig på att det var Jag, deras Gud och Frälsare, som kallade dem; deras omgivning tvivlade inte heller, så som de tvivlar idag; din tidsålder, Vassula, är död; de har skapat en öken genom att fördöma de Verk Jag utför idag, och så låtit denna ödemark breda ut sig; Mitt Blod utgöts för att bevattna era hjärtan och låta er leva i Mitt Ljus;

O skapelse, blev Mitt Blod utgjutet förgäves? denna tidsålder skulle säga dig: "lyssna inte, stäng igen dina öron, för den röst du hör är säkert djävulens"; och till dem som Jag har välsignat och gett visioner, dessa välsignade själar skulle idag bli hånade och motarbetade av Mina egna, inifrån Mitt Hus; de skulle vara fast beslutna och redo att fördöma Mig; istället för sig själva fördömer de Mig inför människorna, när de förnekar Mina Gåvor; när Mina Välsignelser välkomnades, fick Jag höra dessa ord från Mina egna till dem som berättade om Min kallelse: "öppna dina öron, min son, ty det kan verkligen vara Gud som ropar på dig"; låt Min skapelse på nytt läsa om Samuels kallelse1 det var på Dygdens Tid då välsignelser välkomnades;

Jag önskar Jag kunde säga till dig idag, skapelse: "Tidsålder med lite Tro", som tidigare, men Jag kan bara säga detta om dig idag: "O Tidsålder Utan Tro!"

dotter, Jag är uttröttad; låt Mig vila i ditt hjärta, barn;

O Kom Herre!

vi, oss?

Ja, Herre.

(Jesus verkade mycket ledsen och så trött.)

skriv;

Ja, Herre;

(Gud sörjer, för så många skulle sätta djävulen i första hand, före Honom. Den heliga Teresa av Avila säger: "Jag förstår inte denna rädsla. 'O, djävulen, djävulen!' säger vi, när vi borde säga 'Gud! Gud!' och få djävulen att darra". Idag händer detta ofta, vi sätter djävulen först. Sedan finns det de som hånar och säger: "Gå och låt undersöka dig, kära du. Vi har bra doktorer idag."- Eller de som skulle skryta med sin kunskap i parapsykologi, eftersom kallelser från Gud enligt dem är något 'föråldrat'. - Men det värsta i Guds Ögon är: Hyckleri. Det är det diplomatiska svaret, som varken är ja eller nej. Dessa är som Pilatus, de skulle helt enkelt två sina händer, som Pilatus gjorde inför vår Herre. Vet ni varför? Därför att det fattas tro.)

18 mars 1988

låt ditt tecken, Min blomma, vara detta Heliga Ord:

TRO;

ja, Fördärvets tidsålder;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message