DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag älskar dig för vad du inte är

16 mars 1988

Jag är Herren, oavsett vad du är skall Jag låta Mitt Ord bli grundlagt; du är ingenting och många gånger gör du Mig missnöjd och förolämpar Mig; oräkneliga gånger sårar du Mig; i Mina Händer har Jag Uselhet, en bild av din tidsålder, men trots att du är den du är har Jag förlåtit dig och placerat dig i Mitt Heliga Hjärta; dotter, Jag är Gud och Allhärskare, Alltings Skapare, den Oförlikneliga och Ofattbara Kärlekens Ande;

inser du vilken ynnest Jag har gett dig? hur Jag räddade dig från den Falska Tungan? varelse! överlåt dig åt Mig; varför låta dina tankar vandra på avvägar, har du glömt våra band?1

Herre, omgivningen frestar mig och jag är svag.

Jag vill att du möter Min Blick; var inte rädd för Mig! säg detta till Mig:

""ära vare Gud!
välsignad vare vår Herre!
Lovad vare Herren!
låt Mig få vandra vid Din sida,
amen;"

(Jag upprepade.)

ja, Vassula, skulle Jag någonsin överge dig? Jag är Trofast mot dig, eller hur?

Ja, det är Du, Herre.

Jag älskar dig för vad du inte är, dotter; Jag har kallat dig budbärare och som budbärare skall du dö; Jag önskar att du lever endast för Mig; Jag skall vara din omgivning, endast Jag, din Gud, tillåt Mig att omsluta dig helt, är du villig?

Ja, det vill jag utan tvekan.

Vassula, är du medveten om vad du säger Mig?2

Ja, Herre, jag vet

var då beroende av Mig; Jag önskade ha dig där du är idag, och av Min Vilja skall Jag på nytt lyfta dig och fylla dig så att du kan uppfylla Mitt Ord; tillsammans med Mina tjänare kommer du att möta otaliga prövningar, men till sist skall Våra Hjärtan3 vinna seger; idag är du Min sekreterare, och i morgon Min budbärare;4

Herre, är det verkligen hopplöst för mig att göra framsteg? Jag menar, efter allt vad Du säger, är jag bara i början?

nej Min Vassula, förlora inte hoppet; allt du gör kommer inte att vara förgäves; Jag skall lära dig att uppnå fullkomlighet; sa Jag inte att Jag ville ha dig fullkomlig?

Jo, Herre, men som jag verkar vara idag ser det ut som en lång väg för att nå dit där Ditt Hjärta önskar att jag ska vara.

är Jag inte din Lärare?

Jo, Herre, men det verkar inte som om Du har en duktig elev.

du är svag, men Min Styrka skall hålla dig uppe då du faller; så Vassula, vad är större än att ha Mig som din Andlige Ledare, vilken gåva kunde vara större än denna?

Tack för allt Du ger mig, för jag förtjänar absolut ingenting.

o Vassula! Jag vet att du inte gör dessa saker medvetet för att såra Mig, dina synder är förlåtna av Mig, likt vatten som har runnit bort och torkat ut; Jag ser inte tillbaka på dina synder, inte heller påminner Jag dig om dem; Jag skall låta dig börja om; Jag förnyar dig, älskade; känn den kärlek Jag har till dig; Jag tar emot dig som du är; Jag har lagt Fridens och Kärlekens Kronor i dina händer och du skall bära dessa två Kronor, tillsammans med Rättvisans Krona, och lägga Dem i Mitt eget Hus vid Min älskade Petrus fötter;5

Ja Herre, bär mig dit Herre.

kom, Jag är vid din sida; tillsammans skall vi återställa Mitt Hus; vi, oss?

Ja Herre!

(Senare)

kom, Vassula; låt Tecknet för dig vara detta Heliga Ord:

TRO

ett barns tro;


1 Mina tankar vandrade verkligen iväg.
2 Gud vill att jag skall reflektera över mitt svar angående medverkan.
3 Våra Hjärtan: Jesu och Marias Hjärtan.
4 Åtta månader senare kastade Gud ut mig i världen för att vara Hans vittne, exakt tre år efter att allting började.
5 Jesus talar i metaforer, men jag förstod det inte.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message