DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitt Hjärta är en Avgrund av Kärlek

1 februari 1987

Vassula, det är Jag, Jesus Kristus; Jag älskar dig;

varje budskap som innehåller anklagelser eller hårda ord kommer inte från Mig; var säker; Jag är kärlek, kärlek, kärlek;

Mitt hjärta är en avgrund av kärlek; den vägledning Jag ger dig är avpassad för dig; se dig själv som ett litet barn som just börjat ta sina första steg, ingen förväntar sig att ett så litet barn skall kunna gå säkert och självständigt; Min vägledning är för en nybörjare, Jag lär dig gradvis, steg för steg, och varje steg du tar med Mig välsignar Jag; Jag är din Fader,1som hjälper dig och lär dig, Mitt barn, att vandra med Mig;

här är Mitt svar på din tanke; Jag älskar er alla på samma sätt;

Du talar om speciellt utvalda själar.

är du inte en utvald? Jag älskar er alla;

dotter, Jag har längtat efter att ha dig nära Mig; vad Jag har längtat efter att du skulle älska Mig, hur längtar Jag inte att resten av Mina älskade barn skulle älska Mig; Jag kallar på dem; Jag tillbringar nätter och dagar utanför deras dörrar, väntar och hoppas på ett gensvar; Jag vakar över dem utan uppehåll, Min blick lämnar dem aldrig; Jag betraktar dem uppfylld av sorg; om de bara visste i vilket tillstånd av fattigdom deras själar är, om de bara visste hur de förstör och skadar sina själar;

Jag är nära er, Jag kallar er att komma till Mig; var inte rädda; Jag skall inte förebrå er; Jag kallar er inte för att förebrå er för era synder; Jag kallar er till ett möte med Mig, om så bara för några få minuter; kom till Mig, ni stackars själar kom och möt Mig och lär känna er kärleksfulle Fader;2 Han skall Själv mätta er med Sin egen Kropp; Han skall släcka er törst med Sitt eget Blod; 3Han skall hela er om ni är sjuka; Han skall trösta er om ni är bekymrade; Han skall omsluta er med Sin kärlek och värma er om ni fryser; avvisa Mig inte; Jag är Kärlek och Jag älskar er trots er synd; Jag säger att Jag älskar er även om ni föraktar Mig; Jag är en Gud full av medömkan, alltid redo att ta emot er och låta er leva i Mitt Hjärta;

dotter, Jag lider så av att se hur de sover, medan de sakta sjunker allt djupare och djupare ner i syndens avskyvärda djup; om de bara visste hur deras orättfärdighet sliter sönder deras själar! Jag säger er att ert liv på jorden endast är en försvinnande skugga, men ert liv i Himmelen är för evigt där; där kommer ni att leva evigt nära er Skapare i Hans härlighet, för låt Mig påminna er om att ni är Hans egna barn;

Vassula, i Mitt följande budskap skall Jag kalla på alla dem som förföljer Mig och besudlar Mitt Namn;

Ja, Herre.


2 Jes 9:5-6: ’Ty ett barn blir oss fött (...) och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.'
3 Look at Joh 6:48-51..

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message