DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Barn är Min svaghet
Jag har utvalt ett intet

30 januari 1987

frid vare med dig; kom till Mig varje gång du känner dig svag, Jag skall ge dig styrka;

Vassula, vet du varför Jag valde dig?

Nej, jag vet inte, Jesus.

då skall Jag säga dig det; Jag valde dig därför att du är hjälplös och långt mer ömklig än någon annan människa Jag känner; elände attraherar Mig därför att Jag kan trösta dig; du är hjälplös och otillräcklig, oförmögen att behärska något enda språk;

Herre, om jag är så oduglig, varför har du utvalt mig till att få denna vägledning?

har Jag inte sagt dig det förut? barn är Min svaghet, därför att de låter Mig forma dem, Jag har utvalt dig för att manifestera Min kärlek genom dig, en spröd blomma, oförmögen att växa på egen hand; en blomma som Jag fann Mitt i ödemarken och som Jag tog och planterade om i Min lustgård, och lät växa under Mitt ljus; allt Jag begär av dig är kärlek; älska Mig och var Mig trogen; Jag vill ha trohet från dig; Jag vill att varje droppe kärlek som ditt hjärta hyser, skall uppfylla Mitt Hjärta; Jag törstar efter kärlek, för Jag är Kärlekens Herre; så det enda Jag ber dig om är att älska Mig; när du älskar någon, brinner du inte då av längtan att vara med Honom varje stund av ditt liv?

Ja, det är sant.

så vad är mer naturligt än att ge dig själv helt till Mig? kom, kom till Mig, Jag är din Fader;1 Jag vet att du är hjälplös utan Mig, ynklig när du är lämnad åt dig själv, och svag på egen hand; låt Mig forma dig, så att Jag kan förmedla Mitt budskap genom dig; O dotter, så mycket du har att lära....

Jag vet; Jag vet att jag ingenting vet.

Vassula Jag älskar dig, tvivla inte; Jag skall svara på din fråga; Jag utväljer inte bara dem som valt att vara Mina brudar,2 Jag kommer också och väljer dem som inte känner Mig; Jag kommer och klappar på varje dörr; Jag bultar och väntar i hopp om att bli hörd; Vassula, Jag längtar efter att varje själ skall ta emot Mig och välkomna Mig; Jag älskar er alla;

Jag trodde att Du föredrog att vara bland själar som är kallade till ordenslivet och präster; som alltid gläder Dig.

Vassula, Jag älskar Mina särskilt kallade själar och Mina präster och nunnor lika mycket som Mina övriga barn; Jag älskar alla, också syndare och dem som förföljer Mig; Vassula, Jag kommer till alla, oavsett vad de är eller hur mycket kunskap de samlat på sig under sitt liv; Jag kan uppväcka döda med Min makt; Jag ger dig Min styrka för att möta Mig på det här sättet; för Jag är Herren och ju mindre du är, desto lättare kan Jag handla i dig; du vet mycket väl att ingenting saknas i Mig; din oförmåga kommer att förhärliga Min förmåga; ditt elände har liten betydelse i Mina ögon, överlåt dig åt Mig och låt Mina händer forma dig;

Jag har inte valt någon med makt och myndighet, eftersom Min Auktoritet är tillräcklig; Mitt rop om Frid och Kärlek skall komma genom dig och visa Min Barmhärtighet för hela mänskligheten; Jag skall uppenbara Mig Själv genom dig; Jag ber inte Mina barn om något som de inte redan har; om de så bara har fel och synder, låt dem ge dessa till Mig så skall Jag rena dem, Jag skall lyfta av deras börda, Jag skall förlåta dem, Jag skall inte förebrå dem, Jag skall bara älska dem; Jag älskar alla dem som faller och som kommer till Mig och ber om förlåtelse, Jag älskar dem bara ännu mer; Jag skall aldrig avvisa dem, om de så skulle falla miljoner gånger; Jag skall finnas där för att förlåta dem och tvätta bort deras synder i Mitt Blod; aldrig skall Jag tröttna på att förlåta dem för Jag är en Gud full av Kärlek och Barmhärtighet, Jag är full av medömkan med de svaga;

Mitt Hjärta är Heligt och en avgrund av Förlåtelse; gör inte mer nu, dotter; Jag älskar dig, lita på Mig Vassula, allt Jag har att säga kommer att bli nedskrivet;

(Senare)

vet du om att Jag är lycklig över att ha dig nära Mig? Jag, Jesus, älskar dig ur djupet av Mitt Hjärta och på grund av denna kärlek Jag har till dig, hatar ondskan dig; de kommer att gillra fällor för dig, Jag skall vara nära dig för att varna dig;

Jag vill inte falla!

Jag kommer inte att låta dig falla; Jag skall vara nära dig för att hålla dig uppe;

Jag förstår inte varför jag har fått dessa budskap, innan jag blivit ’formad’.

Vassula, Jag, Gud gav dig Mina Budskap så att många skulle kunna dra nytta av dem; om du bara visste hur värdefulla själar är för Mig;3 Jag vet vad du tänker på, och Jag skall besvara din fråga;

hör Mig, Jag har kommit till dig för att ge Mitt Frids- och Kärleksbudskap, Jag har utvalt en som bara är ett barn, oduglig för Mitt uppdrag, hjälplös och liten, utan någon rang, ett intet, för att genom dig uppenbara Min passionerade kärlek och lära dem som ännu inte förstår Mitt Hjärtas rikedomar;

Jag lider av att se Mina lärare så bortvända från det som är himmelskt, och deras likgiltighet mot Mina välsignelser; för nådegåvor är en välsignelse; hur har inte deras hjärtan blivit förhärdade, och fört dem till andlig dövhet och ofruktbarhet; Jag kommer på nytt och vädjar om Frid och Kärlek, men hur många fler kommer att avvisa Mig? hur många fler av er kommer att låta bli att svara? hur många av er, särskilt Mina lärare, kommer att vända bort blicken och se efter Mig på annat håll? O människor med liten tro, hur lite ni känner Mig! har ni glömt att Jag är Oändlig Rikedom? varför blir ni så förvånade över de redskap Jag använder? Min makt är stor och gränslös och Jag skall låta Mina ord bli kända genom fattiga själar....

Vassula, många kommer att begära tecken på att denna vägledning kommer från Mig; men tecknet Jag skall ge är du; Jag befriade dig från det onda, när Jag uppväckte dig; Jag reste dig upp och lyfte dig till Mitt Hjärta, och utgöt många av Mina underverk över dig; ta emot vad Jag ger dig, för den som leder dig är Visheten;

Vassula, Jag älskar dig; lilla barn, du är Min; dotter, ge Mig kärlek och ge Mig vila; låt Mig vila i ditt hjärta; ta emot Mig, Vassula, avvisa Mig inte; Vassula, vet du hur många år Jag väntade på att du skulle ta emot Mig? o hur främmande du var för Mitt Hjärta, har Jag någonsin talat om hur Jag kände det då?

Det kommer jag faktiskt inte ihåg, Jesus.

Jag skall berätta för dig; Jag var orolig för dig, du hade drivit bort från Mig och Mitt Hjärta var fullständigt sönderslitet av sorg;

Vassula, hur kunde du då motstå Min vädjan, älskade? Jag har väntat i så många år på dig; Vassula, ta emot Min kärlek; Min kärlek helar dig;

Det är inte det att jag nekar Dig, Jesus. Det är bara det att jag känner mig mer bekväm med att ge och älska än att ta emot. Jag tror att Du känner mig.

(Jag kände mig ledsen, för jag sårade Jesus utan att vilja det. Jesus kände detta genast.)

kom med Mig, Jag har en hemlighet som Jag vill berätta för dig; Vassula, vet du varför Jag älskar dig?

Ja, det har du ju redan sagt mig.

det finns en orsak till; Jag älskar dig för att du älskar Mina barn;
kom nu närmare Mig, vill du låta Mig komma in i ditt hjärta?

Ja, gör det, Jesus.

vad du gör Mig glad, för Jag vet att Jag kan vila i dig; vägra Mig inte det igen, för det enda Jag längtar efter är att få komma in i hjärtan;

Du kommer nog att finna fläckar...

alla orenheter Jag finner kommer Jag att tvätta bort; älskade, Mitt Blod skall rena dig;


2 Nunnor.
3 Det verkade som om Gud inte ville förlora en minut.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message