DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Fader skapade er av kärlek
Min Lag är Kärlekens Lag

2 februari 1987

O dotter, det enda Jag begär av er är kärlek; Min Fader skapade er av kärlek; Han gav Sin ende Son av kärlek; Jag led för er och dog på Korset av kärlek; det var för kärleks skull som Jag räddade er från att dö; så varför, varför hatar Mig somliga av er och förföljer Mig? hatar ni Mig på grund av de Lagar som Jag gett er; hindrar Jag er från att leva fritt och från att göra uppror? kanske har ni aldrig hört talas om Mig för att det inte fanns någon som undervisade er? och därför har ni utvecklat era egna lagar och trånar efter världslig rikedom och nöjen, när ni följer era egna böjelser?

barn, Mina älskade, det var så ni började hata Mig; det beror på att ni inte känner Mig; kom då och möt Mig; Jag är Kärlek, tro på Mig; om ni säger att ni inte känner Mig, så säger Jag er att Jag kände er innan ni föddes och Jag har helgat er; säger ni till Mig att ni hatar Mig, så säger Jag er att Jag älskar er; om ni har syndat, har Jag förlåtit er; om ni har vanhelgat Mitt namn, har Jag visat Min Barmhärtighet över er; om ni har sårat Mig, älskar Jag er ändå och erbjuder er att dela Mitt Rike i Himmelen; trots era missgärningar förlåter Jag er helt och fullt;

Vassula, Jag älskar dig, vila nu, Jag skall fortsätta att diktera för dig senare;

(Senare)

Jag är här, det är Jag, Jesus Kristus; låt Mig diktera Mina ord för dig, dotter; hör Mig nu och urskilj Mig;

är ni rädda för Mig, förnekar ni Mig därför att Mina ögon ser rakt igenom er och kan läsa allt vad era själar har gjort? frukta Mig inte, för Jag har redan förlåtit er; Mitt Blod utgöts för er frälsning;

Jag var på jorden som människa; Jag levde bland syndare, botade de sjuka och uppväckte de döda; Jag har inte övergivit er; för Jag är fortfarande ibland er och helar er; kom till Mig och bli botade, Jag skall lyfta era själar till Mig; Jag skall lära er att älska Mig och att älska varandra; om ni är svaga, så skall Min Kraft uppehålla er; om ni är vilse, är Jag där och visar er Vägen; Min Lag är Kärlekens Lag; följ den; om ni följer den kan Jag öppna era hjärtan så att ni kan ta emot Mig;

Jag skall inspirera er, Jag skall lära er hur man älskar, hur man förlåter, hur man blir helig och lever heligt; kom då, Mina älskade, kom och lär av Mig; Jag är Kärlek; Jag är Frid; Jag är Barmhärtighet; Jag är Mild och Ödmjuk; Jag är Förlåtelse; Jag älskar er alla;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message