DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Återställ Mitt Hus!

2 mars 1988

(Jag bad de tre bönerna.)

prisa Herren! Ära vare Gud!

(Det var den helige Mikael.)

Jesus?

Kärleken är här; Förhärliga Mitt Namn; återuppliva Min Kyrka; återställ Mitt Hus; försköna Min Trädgård! upphör att göra det onda!

Ecclesia1 skall återupplivas och Frid skall bo ibland er alla;

Vassula Jag vill ha dig fullkomlig ... var oskuldsfull; Jag älskar barn på grund av deras oskuld, de har inga onda avsikter; kom, kom och förlåt alla dem som har förnekat dig; låt deras synd vara som vatten som har flutit bort; blomma, Jag vill smycka din själ för att avväpna de hårdhjärtade; ge! ge! ge till dem, löna ont med kärlek; var Min avbild!

O Petrus, Min Petrus!2 Min Själs älskade, led Min flock tillbaka till Rättrådighet! Petrus? se på Mig; älskade, se in i Mitt Ansikte; ära Mig, din Herre; Kärlek och Trofasthet möts nu, Rättfärdighet och Frid står nu utanför er dörrar; Jag räddar alla dem som håller fast vid Mig; Jag är er Tillflykt; se dig omkring, Petrus, har du inte sett? har du inte märkt? Mina Ögon har blivit trötta av att se hur Kain söner slaktar Min Abels söner; Jag har gett dem öron men de vägrar att höra; Jag har gett dem ögon men de vägrar att se; deras hjärtan har blivit förhärdade; de söker sin egen ära och inte Min; O Petrus hur trött är Jag inte ... Kärlek fattas ... Förhärliga Mig, Petrus! Förhärliga Mig, älskade;

(Jesus talade till Petrus, full av kärlek. Vår Herre lät så sorgsen och trött. Han talade till Petrus som om Han visste att Han kunde lita på honom.)


1 Grekiskt ord för "Kyrkan".
2 Petrus är symboliskt för den nuvarande Påven. Varje gång Jesus uttalar detta namn känner jag Hans Hjärta fyllas av sådan Kärlek!!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message