DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall vattna Min fruktträdgård

3 mars 1988

Vassula, smycka Min Kyrka, gå in i Min Egendom barfota;1 bär med dig Mitt Budskap; se varken åt vänster eller höger, gå med Mig rakt fram till Petrus och lämna över Mitt Budskap till Honom2; Jag skall vara nära dig hela tiden; Jag skall påminna dem om hurdan Jag, Herren Är; följ Mina anvisningar, barn;

Ja, min Gud.

tro på Mig och kom ihåg hur Jag arbetar;

ecclesia3 skall återupplivas och du skall samla dem i din Faders Hus och välsigna dem, och Jag skall befria dem från ondskan och Jag, den Högste, skall vara bland er, och du skall tala ord ur Min Mun; närma er Gud alla ni som längtar efter Mig och vill, och ät er mätta av Min Frukt;4 kom, alla ni som älskar Mig och följ Mina Vägar;

kom och ät er mätta; ät Min Frukt så kommer ni att hungra efter mer; kom alla som törstar, drick Mig så kommer ni att törsta efter mer; den som följer Mina Dygder skall aldrig komma på skam; den som handlar efter Mina önskningar, kommer att ära Mig;

o Vassula, skulle Jag någonsin överge dig? lyssna igen, och Jag kommer att smycka Min trädgård, Jag skall vattna Min fruktträdgård, Jag skall bevattna Mina blomsterängar och låta lydnad stråla fram; varje ord skall vara skrivet av Mig; Jag, Herren, invigde dig i kunskapen om Mina mysterier, för Mina intressen och till Mitt Förhärligande;

Älskade Fader, jag älskar Dig gränslöst, det gör jag!

kom, och kom ihåg, vi, oss...


1 Det betyder ödmjukt, med andens fattigdom.
2 Detta Budskap.
3 Grekiskt ord för "Kyrkan".
4 Detta Budskap.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message