DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag älskar Dig trots min obetydlighet

1 mars 1988

Jesus?

Jag är;

(Jag såg Jesus stå nära mig.)

var gång du ser Mig, le mot Mig; ja, blomma, förbli nära din Frälsare; kom, låt oss be till Fadern;

"Fader, se
vad Du har inför Dig,
Du har Uselhet,
förlåt mig, Fader,
för jag är inte värdig alla dessa nådegåvor,
jag förtjänar inget, för jag är Ingenting,
tillåt detta Ingenting att stödja sig på Dig
i Din omätliga Godhet,
jag älskar Dig, Älskade Fader
trots min uselhet och totala obetydlighet,
jag behöver Din Styrka för att kunna arbeta
och fullgöra allt som måste bli fullgjort med Din Nåd,
amen"

o Vassula, sök alla Mina Dygder, följ dem och väx i dem; Jag, Herren, älskar dig trots din obetydlighet; stöd dig alltid mot Mig, Jag skall stödja dig helt och fullt; lita på Mig och tillåt Mig att leda dig blint ända till slutet; ibland kommer Jag att lägga Mitt Kors på dina axlar; Jag och du, du och Jag, Jag skall vila i dig och du i Mig; Jag Är Full av Trofasthet och skall aldrig någonsin överge dig!

behaga Mig mer genom att ägna din själ helt åt Mina Verk, du måste hålla ditt löfte, ditt trohetslöfte; ja! O vad Jag väntade på dessa dina ord, Jag längtade efter att få höra de orden ifrån dig

Herre, hjälp mig att hålla mitt löfte,
jag litar inte på mig själv!

var inte rädd, Jag skall alltid påminna dig för Jag känner din obeskrivliga svaghet; du är bräcklig men Jag skall tillintetgöra din svaghet med Min Styrka; kom ihåg Min Närvaro; vi, oss, hela tiden, för evigt;

älska, hoppas och tro; Jag, Herren Jesus Kristus, skall aldrig överge dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message