DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitt Hjärta är en avgrund av Kärlek och Förlåtelse

19 februari 1988

(Rhodos)

Fader?

Jag är;

Tack för att jag har fått möta så många själar. Tack för att Du har öppnat vägen för mig. Tack för att Du har lett mig. Hjälp dem, min Gud, att höra Dig så att de kan bli helade.

Vassula, stöd dig på Mig; Min Hand i din hand, vi skall gå vidare;

O tidsålder av Fördärv, hur långt har du inte gått! ni har gått så långt att ni tror er kunna vandra utan Mig; ni har gått så långt att ni tror er vara värdiga; ni har tillåtit Satan att mata er med sin tomhet; eländiga bortom all beskrivning, syndiga och blinda, unna er ingen vila; var vaksamma, sov inte, ty stunden är nära; väx i Min Ande, närma er Mig med förtroende och öppna era hjärtan för att ta emot Mig;

många av er ber; men era böner når Mig inte; lär er hur ni skall be, låt Mig känna er; många böner är förspillda och når aldrig Mig;

Du menar tomma ord, Herre?

ja, Jag menar tomma ord;

Jag gav er Mitt Ord för att ni skulle lära, och nu ger Jag er Mitt Budskap för att påminna er om Mina Vägar; kom och lär, Jag skall ersätta er ondska med kärlek; ta emot Mina Vägar, Dygdens Vägar; du Otrogna tidsålder, varför har du glömt bort Mina Gudomliga Vägar? återvänd till Mig, er Frälsare, Jag har inte övergett er, och trots alla era synder älskar Jag er; Mitt Hjärta är en avgrund av Kärlek, en avgrund av Förlåtelse;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message