DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Offra, meditera och fasta

20 februari 1988

Kärleken är nära dig; dotter, möt Mig i begynnelsen av Mina vedermödor; Min tid närmar sig; Jag söker ett offer av dig; meditera och fasta;

Vassula, lär dig av Fretheriki, hennes vägar behagar Mig;1 lär dig att vörda Mina vedermödor och kom sedan och skåda din Frälsare på Korset; behaga Mig genom att meditera och fasta; lev i Mina Sår; avslöja för alla stunden för Mitt Lidande; kungör för dem den rätta timmen för Min Korsfästelse; må det råda frid mellan er;

(Förra året gav Herren mig det rätta datumet: det som de ortodoxa har, enligt den ortodoxa kalendern.)

må det råda Frid mellan er nu; nu vet ni alla;

kalla oftare på Mig, Vassula; kom ihåg Min Närvaro, behaga Mig; Jag älskar dig;

Jag älskar Dig, Herre.

(Rhodos)

(Gud lät mig få besöka Rhodos igen. De som kände till budskapen inbjöd mig att träffa andra. Folk lyssnade, förstod och prisade Gud för Hans Nåd. Många fick personliga budskap från Herren. Gruppen blev större för var dag, många återvände till Gud och prisade Honom. Jag tillbringade mina dagar med att träffa människor, ge dem budskap, och det skedde en mängd omvändelser och helanden. De som önskade följa programmet som innehöll besök i kyrkor och kapell, följde med mig, vi besökte även de kapell som låg utanför staden bland bergen.

Pater Yanni kungjorde uppenbarelsen i sin kyrka, till alla de närvarande, det var den 24 februari, på S:t Anaryiroi. På kvällen samma dag var jag inbjuden till S:t Nicolas kyrka och Pater Vassili inbjöd mig och hela gruppen som känner till och följer budskapen (ungefär 12 kvinnor. Deras män, som också de följer budskapen, var på arbetet vid den tiden.) Han inbjöd mig att berätta om budskapen i sin kyrka, och en av kvinnorna läste ett av Guds budskap från anteckningsbok 8.

Må Gud arbeta i dem nu.)


1 Det sätt hon fastar på.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message