DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag, Herren, har krönt Min Moder till Himmelens Drottning

10 februari 1988

Vassula, hör Mig och skriv;

Ja, Herre.

Jag är Ordet, Alfa och Omega; Jag är Livselixiret, Kärlekens Källa, och genom Mig blir allting till; Jag har stigit ned på jorden och blivit kött för att återlösa er;

dotter, i Min Kyrka råder stor förvirring gällande Mina Ord som Jag från Korset gav till Johannes och Min Moder; låt Mig allra först påminna er alla om hur Jag, Herren, har krönt Min Moder till Himmelens Drottning;

Herre,

ja, Vassula?

Du har kommit och introducerat Dig Själv som Gud, och sedan sagt "Min Heliga Moder" två gånger. Herre, Du har just förklarat att Jungfru Maria är Din Moder, och således bekräftat att hennes titel är 'Guds Moder'. Du har sagt det, Herre! En titel som förnekas av protestanter.

Jag gläder Mig dotter, Jag har inte undervisat dig förgäves; Jag är glad över att du har förstått Mina Verk; bemöda dig om att fortsätta lära dig; be om denna förmåga; Jag skall ge dig insikt om du ber om det; Vassula, hör Mig igen, Jag vill att Mina Ord skall bli kända;

Jag som är Gud växte i Min Moders Sköte; Hon födde din Gud, skapelse! Jag livnärde Mig av Henne; Jag, som är Ordet, älskar Henne och ärar Henne; Vassula, alldeles i början berättade Jag om Min Korsfästelse;1 kom ihåg när Jag sade, "Min blick föll på Min Moder, Jag såg på Henne och Våra Hjärtan talade:2 Jag ger dig Mina älskade barn så att de blir Dina barn också, Du skall vara deras Moder,"

Ja, Herre, men våra protestantiska bröder säger att vad Du sade på Korset endast var riktat till Johannes. Så att Din Mor, som änka, skulle tas om hand av Johannes när Du inte längre var kvar. De säger också att jungfru Maria inte är Guds Moder'.

och ändå, Min Vassula, Skriften ljuger aldrig; Skriften säger dessa ord, "Min Herres Moder"; Elisabet sade dessa ord, inspirerad av den Helige Ande, skriv: "Välsignad är Du mer än andra kvinnor och Välsignad är din Livsfrukt; varför sker Mig detta, att Min Herres Moder kommer till Mig?"

de ord som Jag talade från Mitt Kors är mycket djupare än de flesta av er tycks förstå;3 ära Min Moder som är er Heliga Moder också;

vila nu i Mitt Hjärta; gläd Mig genom att komma ihåg Min Närvaro, ära Mig, Min Vassula;

Ja, Min Gud.


1 Se budskapet 9 november 1986..
2 Ett tyst samförstånd, en inbördes överenskommelse mellan Jesus och Maria.
3 Jesus menar även de andra orden, som "Min Gud, varför har Du övergivit Mig".

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message