DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Våra Hjärtan slits sönder och sargas

30 januari 1988

Vassula, jag gråter över Mina barn som har gått vilse;

(Maria gråter verkligen. Hon låter så förfärligt ledsen.)

nu har Kärleken och Barmhärtigheten stigit ned bland er för att åter mätta er med Sitt Bröd av Rättfärdighet och Helighet; Kärleken stiger ned för att ge er Hopp och Frid; Jag älskar er alla, Vassula;

(Paus.)

vill du komma till Mig i Min Kyrka i Turin? besök Mig ofta där; vill du ge Mig dina trohetslöften? dotter, du Min Sons trolovade, vill du ge Mig dina löften?

Heliga Moder, jag vill glädja Ditt Obefläckade Hjärta; jag ska komma till Dig i Turin, men i min okunnighet vet jag inte vad som menas med 'trohetslöften'. Jag skulle vilja ge Dig allt som Du önskar. Tillåt mig att få veta vad det är som jag ska ge Dig, så att jag inte bryter löftena i min okunskap.

behaga Min Son ännu mer genom att ge Honom all din kärlek och genom att visa hängivenhet för Mitt Obefläckade Hjärta; behaga Min Son ännu mer genom att erbjuda Honom själar, så att Han återlöser dem; behaga Mig genom att skänka Mig dina trohetslöften; detta gör du genom att följa Jesus, var Hans spegelbild; var Honom trogen; Vassula, Jag skall be för dig; Jag skall vädja för din sak;

Jesu trolovade, Våra Hjärtan är båda omslutna av en törnekrans; Mitt Budskap i Garabandal blev ignorerat; låt Min älskade son Johannes Paulus komma till Mig och känna Mitt Obefläckade Hjärta och Jesu Gudomliga Hjärta; låt honom känna hur Våra Hjärtan slits sönder och sargas; De är ett enda stort sår; de har sönderslitit sin Guds Hjärta och de har sönderslitit Mitt Obefläckade Modershjärta;

Jag vill att du skall fortsätta att be för alla dem som kommer att avvisa dig; Mitt barn, vad du kommer att få lida;

Jag är villig att lida för Guds Ära.

glöm inte att Jesus och Jag är med dig; Vi kommer att trösta dig, blomma; nu säger Jag dig detta, du skall inte själv framföra Jesu Budskap till någon kyrklig myndighet; Jesus har gett dig vittnen som skall vittna för dig;

O Maria, så det vi gjorde var fel?

ja, Vassula, låt dina vänner läsa Jesu Budskap, så att de omvänder sig, men försök inte att själv gå och presentera dig hos någon kyrklig myndighet; du skall överlåta den uppgiften till dina två vittnen; Jesus har upplyst dem så att de förstår hur Han arbetar; Jag kommer alltid att vara med dem;

Ja, Herren har varit vår tillflykt från släkte till släkte, Hans trofasthet är sköld och skydd; låt Dina barn få se Din härlighet, Min Gud!

Mitt1 budskap helar och omvänder förlorade själar; Vassula, vilket är det största miraklet som bevisar äktheten i Mitt Budskap?

Omvändelse?

ja, Min Vassula, Min präst, nu vet du det också; Mitt största mirakel, dotter, är Omvändelse,

till slut, dotter, skall Våra Hjärtan segra;

dotter? 2

Ja, Heliga Maria.

kom till Mig i Min Kyrka i Turin; kommer du att ge Mig dina löften då?

Det ska jag, Heliga Maria.

Jag gläder mig åt att träffa dig där; säg till Ismini också, ta med dina vänner också; Jag skall välsigna dem alla;


1 Jesus talar.
2 Vår Välsignade Moder talar.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message