DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Sätt Honom Först   -   löna ont med kärlek

31 januari 1988

Vassula, Vi är båda nära dig,

(Strax innan, när jag satt i soffan, hade jag känt Jesu mantel vidröra min högra arm. Han lade sin hand på min axel. Jag kunde känna Hans Närhet så intensivt igen. Jag reste mig för att skriva och jag kände att Jungfru Maria satt nära mig.)

löftet Jag ber dig om är trohet; var trogen mot Jesus, sätt Honom Först; var villig att göra Hans Vilja;

Jungfru Maria, jag tycks ännu inte ha förstått, jag vet att jag inte helt förstår allt det här...

Mitt barn, Gud har beslöjat dina ögon; acceptera det sätt på vilket Han arbetar i dig; lita på Honom;

Vassula, Jag väntar på dig i Min Kyrka;1 Jag skall välsigna alla dem som går in i Mitt Hus; ja, Jag skall välsigna alla dem som kommer till Mig;

Vassula, tappa inte modet när prövningar kommer; fortsätt att be; kom till Mig, välsigna dem som kommer att förfölja dig, be för dina förtryckare, löna ont med kärlek; till slut skall Mitt Obefläckade Hjärta segra;

i Fatima gjorde jag ett storartat Mirakel så att alla skulle tro, ni kallar det 'Solmiraklet'; vet du om, blomma, att Gud tillät din ande att stiga in i Den? du har trätt in i Hans Boning; Vassula, så litet du begriper av den ynnest Gud har gett dig!

Ja, Heliga Maria, jag förstår aldrig helt, men om detta är Guds Vilja så accepterar jag det som de är.

ja, fråga aldrig varför, acceptera med tacksamhet allt som Gud ger dig; lyd Guds befallningar med tacksamhet; genom att beslöja dina ögon bevarar Han din själ från att bli högmodig över alla de nådegåvor Han utgjuter över dig; du har fått tillstånd att träda in i Hans Heligaste Rum, där miljoner Serafer omger Hans Tron och dyrkar Honom oavbrutet; endast Hans Heligaste Änglar har tillåtelse att komma in i Guds Heliga Boning; nu vet du, dotter, vilken stor ynnest Han bevisat dig;

Heliga Maria, förlåt mig för att jag inte riktigt kan förstå.

Jag skall be för dig;

Tack för att Du hjälper mig, Heliga Moder.

här är Jesus;

Vassula, Jag kommer också att vara där;2 Jag skall välsigna alla som kommer;

kom nu, känn Mig, gläd Mig, le mot Mig; tala och låt Mig höra dina ord; Vassula, sök Mig nära Min Moder, din Heliga Moder; Vi är tillsammans; Jag älskar dig;


1 I Turin.
2 Jesus lät mig förstå, i Turin. I Marias kyrka.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message