DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Lydnad

29 januari 1988

(Igår kväll hade jag en intensiv dröm om min död; på vilket sätt jag kommer att dö. När jag var döende höll Jesus mig uppe. Jag stod upp på vacklande ben. Han fick mig att lägga hakan mot Hans axel. Jag kände Hans hår mot min högra kind. Hans hår var som på bilden av den Heliga Svepeduken, som om Han hade gått igenom tortyr. Han hjälpte mig genom att viska tröstande ord blandat med anvisningar om hur jag skulle fatta mod och låta min själ lämna kroppen eftersom Han tog emot den; emellanåt lät Han som en läkare. Ingenting av vad jag såg var oroande och jag kände aldrig någon ångest.)

Vassula, Vi är tillsammans, barn;

(Jesus och Maria.)

Min blomma, när din stund är inne, kommer Jag som är din Skördeman, att plocka dig och plantera om dig i Min lustgård; Vassula, vad du såg var bara en spegling av verkligheten; kom nu och ångra dig, älskade; Jag lyssnar;

(Jag ångrade mig och bad om förlåtelse för Mina synder.)

allt är förlåtet; Jag skall lära dig okränkbarhet och att leva heligt; synda inte mer;

(Jungfru Maria)

ja, Vassula, älska Gud med hela din själ, med allt ditt förstånd och med all din kraft; Han älskar dig gränslöst; ja, barn, glöm aldrig hur Han befriade dig från det onda; Han vilar aldrig, Han går med Sitt Hjärta i Sin hand från dörr till dörr, Han hoppas och längtar efter att den själen skall höra Honom; men ack, så få hör Honom ...

Vassula, vet du på vilket sätt Jag arbetar?

Nej, inte så mycket...

Jag ber, Jag ber för själars frälsning; Jag skyddar er från det onda, Jag är er Sköld, liksom varje mor skulle skydda sitt barn från att bli skadat, skyddar jag er från Satan och hans ogudaktiga nät; Jag ber att själar skall återvända till Jesus; Jag samlar dem, välsignar dem; visserligen ser de Mig inte, men många känner Mig;

Jag önskar att jag kunde ge Dig något som skulle göra Dig riktigt lycklig, något som står i min förmåga.

o Vassula, sök efter att behaga Mig på det här sättet, lyd, lyd Guds Vilja;

'poss'? 1

försök inte att förstå varför Gud har kommit till dig med Sitt Budskap och inte till andra; ta emot, lyd Honom barn, när Han ber dig om något;

har du bett de där bönerna som Han har önskat att du skall be innan du skriver?

Nej.

Jag skall hjälpa dig Vassula;

Heliga Maria, nu är Han förargad på mig, besviken också, eller hur?

(Jag avskydde mig själv. Jag har aldrig velat göra Honom besviken.)

Vassula, nej, Han är inte förargad, för Han vet att du är oerhört svag och eländig; misströsta inte; Jesus har undervisat dig och du behagar Honom; men behaga Honom än mer genom att göra vad Han begär; kom ihåg att Jesus aldrig någonsin begär något av dig som skulle kunna skada dig; Jesus är för din frälsning, Jesus betyder Frälsare;

Jag välsignar Dig, Heliga Maria.

Jag skall alltid försvara dig, Vassula; kom till Mig igen, Jag älskar dig dotter;


1 Grekiska: Hur?

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message