DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ni upprepar era misstag

2 december 1987

Garabandals Budskap är autentiskt och borde spridas och äras; helga Garabandal; kan ni inte se och förstå att era misstag upprepas? ni upprepar era misstag från Fatima; O skapelse, när kommer du att tro på Mig? ”ie emphanises itan”; 1

Min Gud, det är hemskt att se och känna Dig så bedrövad.

Vassula, trösta Mig;

O kom Herre, jag vill trösta Dig. Jag önskar att varenda själ visste om Din sorg, så att de kunde trösta Dig Herre, så att Du blir tröstad av många.

om de älskar Mig gör de det;

kom, Jag skall påminna er om att Jag, Jesus, skall stå i mitten, mellan Kain och Min Abel; Kain skall möta Mig denna gång, i stället för sin bror; om han lyfter sin hand för att slå, måste han slå Mig; han kommer att stå där avklädd och finna sig stå naken inför Mig, sin Gud;

Min Abel, Min högt älskade Abel,2 du skall leva denna gång; ditt blod skall inte spillas; och Min vällukt skall försköna Min trädgård, samma trädgård där Min Abels blod utgöts; kom, blomma, Jag skall påminna dig om Min Närvaro, håll dig vaken;


1 Grekiska: Uppenbarelserna ägde rum.
2 Gud sade detta på ett så ömt sätt, att bara Han kan tala på det sättet. Ingen annan.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message