DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Oerhörda gottgörelser behöver göras
Jag skall bekräfta Mina Uppenbarelser i Garabandal

4 december 1987

Jesus?

Jag är; dotter, Jag vill att Mina Ord skall vara tydliga; Jag klandrar inte dem som förföljde uppenbarelserna; Jag vill bara att de skall inse och erkänna sina misstag och komma inför Mig med ånger; Jag skall förlåta dem och ta bort deras synd; dotter, många kommer att motarbeta Mitt Budskap och åter förneka att det är Jag, Jesus, av fruktan för att erkänna sitt fel, för detta går än en gång utöver deras förstånd, barn; 1

De kanske inte menar att förneka att det är Du, kanske det är undermedvetet. De tror nog att de inte förnekar, inte medvetet, för jag är säker på att om de förstod, skulle de prisa Dig! Men de förstår bara inte.

Jag älskar ditt resonemang – varför försvara dem?

Därför att de inte vet och om de inte vet och förstår...

Jag lyssnar;

Då, om jag dristar mig att fråga Dig: Jag ber om Din förlåtelse och Din Barmhärtighet över dem.

men barn, de kommer att vara dina förföljare som tillfogar din själ lidande – de kommer att gissla dig;

Ändå, om de inte förstår, då menar de det inte; de vet inte vad de gör, för de är svaga. Du kan med Din Gudomliga Kärlek hjälpa dem att förstå att det är Du. Min Gud, låt inte Din Gudomliga Hand slå dem, för det kunde drabba många oskyldiga själar också.

Vassula, Min skapelse har degenererat; oerhörda gottgörelser behövs, Jag vill att Min skapelse skall inse vart de är på väg; Jag vill att Mina prästerliga själar skall ösa ur Mig och fulla Mina lamm med kärlek och kunskap; just nu lever de2 i totalt mörker;

Ja, Jesus, men upplys de kyrkliga myndigheterna, även om detta “oortodoxa” sätt att vara med Dig övergår deras fattningsförmåga; öppna deras ögon och öron, Herre!

Jag kommer bara att ge vishet till små barn och inte till de lärda;

Men då Herre, är deras chanser små, de är förlorade!

örlorade kommer de att vara, om de inte kommer till Mig som barn ...

Vassula, Jag kommer att utöka din uthållighet i lidande, för du kommer att bli gisslad;3 lämna Mig fri och blanda dig inte i Mina Verk,

Herre, vill Du förlåta dem och ha överseende med deras svagheter?

(Jag vågade trots allt blanda mig i).

Jag kommer inte att uthärda att se dem skada dig, barn;

Jag vet inte vad jag ska säga, men kan jag be Dig att ha överseende med deras svagheter?

blomma, Jag vill inte se dig trampas ner av dem; Jag skulle inte stå ut med att de krossade dig;

Men slå inte ner dem, lär dem, Herre.

då måste de öppna sina öron;

Vassula, vet du vad som väntar dig? du har sett Mitt Kors; kom ihåg att även om dina prövningar blir svåra, så lämnar Jag aldrig din sida; nära Mig har Jag din Heliga Moder; lyssna till Hennes Ord;

“dotter, älskade, helga Garabandal; Jag har uppenbarat Mig i Garabandal med Mitt Budskap; Mitt Budskap blev inte spritt på rätt sätt; många präster har förnekat Mina Uppenbarelser, och så vägrat Oss en plats i sitt hjärta; men Jag har inte glömt Mina älskade barn; det fanns tillfällen då de själva tvivlade, och när de blev förvirrade förnekade de Mina Uppenbarelser; detta gavs som en liknelse; det är för att visa Mina barn 4 vilken förvirring som råder i Kyrkan idag; Jag har lovat att bekräfta Mina Uppenbarelser i Garabandal; timmarna ilar och Mina Budskap blev inte spridda på rätt sätt, inte heller har Min Helighet vördats;”

Min Gud, det låter så angeläget, som om det borde spridas idag i denna stund. Jag är beroende av Dig som öppnar vägen för oss, vi vill sprida Dina budskap, men ge mig kraft och mod och möjligheter för att kunna uppfylla Dina önskningar. Amen.

kommer Jag att överge dig nu, Min Vassula?

Nej, Herre, jag behöver Din styrka för att fortsätta.

du kommer att få tillräckligt med styrka för att fullborda det som du har blivit bestämd till att utföra;


1 Det gick utöver deras förstånd då, att verkligen förstå och tro att Jesus var Guds Son mitt ibland dem, på samma sätt som vissa inte kan tro att detta gudomliga Verk kommer från Gud.
2 Guds skapelse.
3 Gisslad: symboliskt för själens lidande.
4 Världen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message