DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min skapelse måste varnas
Främja Mig, fjärma er inte ifrån Mig

1 december 1987

Jag har utvalt dig för att visa världen hur Barmhärtig Jag är; Jag fann dig där de flesta av Mina barn ännu befinner sig; om Jag inte hade kommit och hämtat dig, skulle du än idag befinna dig där de är; Jag kommer genom Min gränslösa Barmhärtighet för att varna er, och för att dra er till Mig och påminna er om ert ursprung;

(Jag börjar förstå att detta Budskap om Frid och Kärlek bland Guds skapade varelser, och enandet av Kyrkan, är ett av Guds sista försök innan Han låter Sin Rättvisas eld falla över oss.)

du förstår Mig väl nu, dotter; fruktar du Mig?

(Gud måste ha känt min fruktan för vad Han kan göra om vi inte ändrar oss.)

Ja, min Gud, det gör jag, efter visionen Du gav mig.

Jag visade dig bara en del av den; 1 Vassula, Min skapelse måste varnas; gör inte om samma misstag;

Som när då, Herre?

när Jag gav dem Mitt stora Under i Fatima, då varnade Jag Min skapelse, men de brydde sig föga om Min varning; istället tillbringade de sin tid med att tvivla, argumentera, och spred aldrig Min Moders ord som de borde ha gjort, så att endast mycket få förstod Budskapets brådskande natur; deras händer är fläckade av blod genom deras brott, som har dragit med sig så många själar;

Jag skall påminna dem om deras synder från det förflutna,2 Jag skall påminna dem om hur brådskande Garabandals Budskap är,;

varför tvivlar de på Mina Verk? ge vidare Min varning till Min skapelse; oerhörda gottgörelser behövs; Min skapelse måste varnas och tro på Mig; påminn dem om Min Kärlek,3 utlägg Mitt Ord, främja Mig ... främja Mig, fjärma er inte ifrån Mig! nu fjärmar ni er från Mig, ni bevarar Mig inte ! förkunna öppet Mina Verk, både de tidigare och de nuvarande, Jag är Allsmäktig;

törnena i Mitt Huvud, det är alla de prästsjälar som håller i kunskapens nyckel, de går varken in själva eller släpper in andra som önskar det! dessa är Mina törnen! de borde nu söka Mig och ångra sig; deras händer är ännu fläckade med blod från förr, de bär ansvaret för alla brott och skändligheter; Jag vill att de skall ångra sig, de befläckade Min Moders Budskap i Garabandal, de spred aldrig ut Det så som de borde ha gjort, de ignorerade dess brådskande natur; O4 vad är det Jag har, Vassula! stenar, deras hjärtan är förstenade; acceptera Sanningen! öppna era hjärtan! Garabandal är fortsättningen på Fatima! upprepa inte era misstag!... – Petrus! 5

Petrus, var Mitt Eko! föd Mina lamm Petrus, förneka Mig inte igen, älskade;

(När Herren sade: “Petrus, var mitt eko! Föd mina lamm, Petrus, förneka mig inte igen, älskade;“ kändes det som om jag skulle dö, av det sätt Han talade.)

kom, låt Mig hjälpa dig; vila i Mig;

(Jag var så rörd att jag var alldeles utom mig. Jesus försökte hålla mig uppe. När jag återfått fattningen, sade jag:)

Jesus, jag ska beskriva det nu: Gud tiggde. Han sade det med bönfallande röst.

ja, ja Vassula, av Kärlek;

Jag älskar Dig, min Gud, hur skulle jag kunna se och höra Dig så sorgsen som nu, och inte önska dö en miljon gånger? Om jag hade tusen liv, skulle jag offra dem alla, det ena efter det andra, till Din ära, och lindra dina Sår.

Mina Sår kommer bara att läkas när Min skapelse återvänder till Kärleken, accepterar Mig som Allsmäktig och förenas; kom, låt oss dela Min sorg;

Jesus, jag önskar att jag kunde göra mycket mer för att gottgöra och förhärliga Dig.

stanna hos Mig, så skall Jag dela allt Jag har med dig; kom;


1 Med detta menas att det värsta är fördolt.
2 Uppenbarligen påpekar Gud synder endast om de som begått dem ännu inte har bett om förlåtelse eller ångrat dem. När så sker, ges förlåtelse och Gud påminner oss aldrig om våra gamla synder igen.
3 Vilket även innefattar Guds budskap om Frid och Kärlek.
4 Gud blev sorgsen, det går inte att beskriva, Han klagade av sorg.
5 Gud ropade mycket högt som till någon långt borta som inte kunde höra Honom om Han inte ropade... sedan verkade Gud tigga och be.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message