DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mina blommor behöver vattnas, annars kommer varenda en att förgås

28 november 1987

lilla barn, försköna Min Trädgård; som Den nu är, ser Jag ingenting annat i Den än torka; torka råder i Den; de torra vindarna blåser över Den och torkar ut det lilla som finns kvar; Mina blommor behöver vattnas, annars kommer varenda en att förgås; Mina knoppar kommer inte att slå ut vid blomningstiden, de kommer att vissna, den ena efter den andra; O, om de bara ville lyssna!

Min Gud, varför är det så svårt att komma fram till ett beslut? Varför är det så svårt att fatta detta beslut? Varför måste det ta månader, år? Är det verkligen så komplicerat, att älska varandra och förenas som en familj? Är inte dessa de som lär oss att älska varandra och offra och ge? Måste det ta år att enas? Måste de verkligen ha speciella koncilier och möten? Varför kan de inte ha ett avgörande möte, ett enda, ta varandras händer och ge Petrus den auktoritet som Du en gång gett honom och så behaga Dig, få Dig att le?

vad Jag älskar din enkelhet, Mitt barn; du tänker på ett barnsligt sätt; barn är Min svaghet!

du förstår, när barn grälar, så varar deras gräl aldrig mer än några minuter, eftersom de saknar illvilja; men, dotter, dessa är inga barn, de har förlorat all den oskuld de en gång hade; de har förlorat sin enkelhet, sin helighet; de har skapat illvilja istället för oskuld, fåfänga istället för enkelhet, ohelighet istället för helighet, trångsynthet istället för ödmjukhet;

du förstår, barn, detta är orsaken till att Jag åter stiger ner för att påminna dem om hurdan Jag, Jesus, är, Jag skall komma barfota och ödmjuk, Jag skall stiga in i Mitt eget Hus och böja knä vid Mina tjänares fötter och tvätta dem;1 gråt inte, Min Vassula, allt är för enheten; låt Mig använda dig; den här gången kan de inte förneka att det är Jag, Jesus, eftersom Jag i god tid har förutsagt denna händelse;2 Jag har låtit dig läsa delar av vad Jag har inspirerat Min tjänare Johannes XXIII med, men resten...

Resten, Herre?

senare har Jag viskat i hans öra om de stora vedermödor Min Kyrka kommer att genomgå;

Jag, Jesus, älskar er alla; förbli i Mig, i Min Kärlek;


1 Jesus talar i bilder.
2 Den så efterlängtade ENHETEN.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message