DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Tro
Av hela Mitt Hjärta älskar Jag er alla

25 november 1987

(Jag såg Jesus som satt nära mig.)

Jesus, är Du där?

Jag är; du har urskiljt Mig; förstå, Vassula, att tack vare den lilla tro som du ger Mig, en tro som är mycket mindre än ett senapskorn, kan Jag låta dig se Mig, känna Mig, skriva med Mig; kom, Jag skall vara din Helige Följeslagare;

(Senare)

älskade, du behöver inte frukta, för Jag har gjort upp Mina planer långt innan du föddes; från all evighet visste Jag att du skulle tjäna Mig, älskade; oroa inte ditt hjärta med vad du skall säga eller göra, ty Jag, Herren skall lägga Mina Ord i din mun;

Jag leder dig, du är i Mig, i Min Kärlek; Jag har helgat dig, du är välsignad, Jag leder dig in i själva djupen av Min blödande Kropp, uppfyll Mina önskningar genom att göra Min Vilja;

Jag skall visa dig ynnest genom att ge dig urskillningens gåva; förbli i Mig; ge Mig alla dina svagheter, älskade själ; ge dem alla till Mig och låt Min Styrka utplåna dem;

du kommer att fullborda det arbete som Jag har avsett dig för, och förhärliga Mig; lita på Mig så skall Jag försvara dig; välsignad av Min Hand, bevara Mig i ditt hjärta, så som Jag bevarar dig i Mitt; fyll ditt hjärta från Mitt så att du kan ge vidare nytt liv åt andra; Jag, Herren, skall livnära dig; lita på Mig, förtrösta; kom, kom, älskade själ, och vila i Mig; Jag, Herren, välsignar dig och alla dina åtaganden;

Vassula, ta Min Hand, ta Min Hand och följ Mig, ser du?

(Jesus förde mig i anden. Jag följde efter Honom. Han tog mig till St. Peterskyrkan. Han sträckte ut armen och pekade på en ensam gestalt. Det var påven, Johannes Paulus II. Där satt han, ensam, och tankfull. Han föreföll vara i djupa tankar.)

ser du Vassula? han väntar; han väntar;

Fader, må Dina planer fullbordas. Amen.

Mina Budskap måste överlämnas till honom, och så fullborda allt som är skrivet;

kom, älskade, tiden är nära; frukta inte, kom ihåg att Jag går framför dig; vad Jag har påbörjat och välsignat skall Jag också fullborda; kom, Kärleken älskar dig och vägleder dig; håll din hand i Min; oss, vi?

Ja, Herre. Tillsammans. O, vad jag älskar Dig, Jesus!

(Jesus, som kommer med Sitt Hjärta i Sin Hand, och ger oss Det. Kärleken med Sitt så Ömsinta Hjärta kommer till oss, för att befria oss ur Satans nät.)

Jag älskar Dig, Herre!

älskade, hur, hur skulle Jag kunna se allt detta och lämna er; Jag älskar er av hela Mitt Hjärta; av hela Mitt Hjärta älskar Jag er alla;

(Jag kände Kärleken i Hans Hjärta, och det är omöjligt att beskriva hur mycket Jesus älskar oss!)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message