DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Dela Mitt Kors
Lydnad gör djävulen hjälplös

29 november 1987

Vassula, är du redo att offra mer för Mig nu?

Herre, Du kan använda mig som Du önskar. Jag har överlåtit mig. Jag överlåter mig varje dag.

förbli i Mig, förbli i Min Kärlek; dotter, dina prövningar kommer att bli många;1 skulle du ändå vilja offra mer för Mig, din Gud? 2

Min Gud, ta mitt liv i Dina Händer och gör vad Ditt Hjärta önskar.

Min högt älskade brud, se då på Mitt Kors;

(Jag såg, och intill Jesus stod ett gigantiskt mörkt träkors.)

Jag har blivit uppspikad på Det, och så förhärligat Min Fader; förstår du vad som väntar dig? Jag, Herren, skall dela Det med dig; du kommer då att bära allt lidande som din själ förmår, Jag kommer att öka din uthållighet, lilla barn;

Fader, gör vad Ditt Älskade Hjärta vill med mig, vad som förhärligar Dig mest. Allt som kommer från Dig tillfredsställer mig.

var lydig mot Mig och behaga Mig, lydnad gör djävulen hjälplös och får honom att fly;


1 Gud varnar mig.
2 Efter varningen, frågar Gud mig på nytt, i respekt för min frihet.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message