DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag Är din enda Kärlek
Mitt Kors är dörren till Verkligt Liv

8 november 1987

Jesus?

Jag är;
om Jag inte hade befriat dig, skulle du ännu idag befinna dig i djup sömn;

Jag skäms verkligen. Jag borde vara den sista att yttra mig. Vad jag än gör eller försöker gottgöra för att tacka Dig Herre, så kommer det inte i närheten av vad Du har gjort för mig. Också när jag vill be för andra, så känner jag mig skyldig och tveksam, för hur skulle jagvåga be för andra som är så mycket bättre än jag själv? Hur kan “den ynkligaste av alla“ be för någon som är bättre än hon är själv? Det påminner mig om Dina ord om bjälken i ögat och flisan i den andres öga. Jag känner att jag har en bjälke, en hel skog, så hur ska jag med allt detta trä i ögat våga säga ett ljud? Om inte Du, Herre, förlossar mig. Jag ber Dig, och tillåter mig att be Dig att rena mig. Förbarma Dig över min själ. Om Du vill, gör mig då i stånd till att be med värdighet för mina bröder.

Vassula, Jag är glad att höra dina ord, för inte förrän du inser din egen ovärdighet kan du påbörja vägen till fullkomlighet;

Om detta är Din vilja,
Fader, tillåt mig
att be om Din hjälp.

dotter, fyll på din lampa från Mig, vänta inte; väx i Mitt Ljus, lilla barn; var och en som tror på detta Budskap, tror inte på dig utan på Mig; Jag, Ljuset, stiger ned i världen genom dig, så att var och en som tror på Mitt Budskap inte längre behöver vara kvar i mörkret; dina vittnen känner sanningen, de vet att dessa ord inte är dina ord, nej, Min Vassula, allt som är skrivet kommer från Mig, Herren; Jag säger dig sannerligen, den som välkomnar dig, välkomnar Mig;

Nej, min Gud, jag är inte värdig!

varför inte, Vassula, har Jag inte renat dig, har Jag inte Själv smort dig till att vara Min? Jag skall sannerligen uppenbara Mig Själv genom dig, så ära Mig, dotter;

kom, Jag vill lära dig Mina vägar; Jag och du; låt Mig andas i dig, låt Mig vila i dig, dotter; ge Mig ro för dem som sårar Min Själ; o Vassula, om du bara visste ... Mitt Blod strömmar ut idag igen;

O Gud, och det är söndag! Varför?

lilla barn, de genomborrar Mitt Hjärta om och om igen;

Min Gud, låt mig bli genomborrad istället!

hör Mig, det kommer du att bli; de kommer att genomborra dig; kom nu, tillåt Mig att vila i dig, dela Min Bägare, dotter;

(Varför, varför är det så här, vad är det som händer, varför gör de så mot vår Gud? Kärlekens och Fridens Gud, en Fader, en Vän? Hur kan de? Jag känner mig illamående. Jesus blöder idag igen, lider av vår ondska. Man skulle kunna säga att Satan har kidnappat världen, och att Jesus återigen försöker rädda oss.)

Min Gud, det gör mig så ont att se dig så sårad. Du, den Oändliga Godheten, en Avgrund av Kärlek, varför plågar de dig? Jag står inte ut med Dina lidanden längre, men jag bryr mig om Dina lidanden, Dina smärtor. Herre, jag bryr mig om och älskar Dig.

Vassula, Min Vassula, du Min Själs offer, Mitt Hjärtas offer, bär Mina lidanden och dela dem med Mig, drick ur Min Bägare, känn Mina gisslares slag; Min Själs älskade, vad kommer Jag inte att göra för dig av Kärlek? Jag tillåter dig att dela Mina lidanden, Jag har utvalt dig till att bli Mitt Blödande Hjärtas offer, genom all den sorg som ditt hjärta förmår bära; Min Själs offer, genom all den ångest, de förnekelser och det hån som din själ kan bära; kom, du skall dela Mitt Kors;

Jag är din enda Kärlek; Jag har nått Mitt mål; tillåt Mig att vara ditt sinnes och din själs ljuva plåga; du behagar Mig, för nu har Jag utplånat alla Mina rivaler, de är alla borta; inte en enda finns kvar! det är Jag, din Jesus, som ensam är kvar hos dig! vad Jag gläder Mig! låt Mig nu älska dig utan några restriktioner; låt Mig råda över dig; Jag har funnit en plats för Min storhet och frikostighet; Jag älskar dig inte för vad du är, utan för vad du inte är;

kom, din intighet bedårar Mig, din oförmåga gör Mig mållös;

Herre, jag känner mig generad.

Vassula, försök aldrig att vara något; förbli ingenting ty varje gudomligt verk som Jag kommer att utföra kommer endast att vara Mitt och inte ditt;

Min Kyrka skall vara en, under en Auktoritet, har Jag inte Själv bett Petrus att föda Mina lamm? har Jag inte utvalt honom till att föda Mina får? har Jag inte Själv sagt dessa ord:

“du är Petrus och på denna klippa
skall Jag bygga Min Kyrka“

varför detta övermod hos folken, dessa fåfänga planer bland människor? Jag hade utvalt Petrus, en man efter Mitt eget Hjärta, klippan, på vilken Jag skulle bygga Min Kyrka; så varför förvränga Min Befallning?

Herre, vem syftar du på?

Jag talar till dessa som intrigerar och smider planer mot den Grund Jag lagt, inser ni inte att era intriger kommer att vara meningslösa?

Herre, jag vet inte vem du syftar på.

Jag vet, Vassula, allt det här är dunkelt för dig, men det är klart som dagen för dessa bedragare! Min Blick är fäst på dem; Mitt svärd är lyft och redo att slå; de vet själva, och tro Mig, deras dagar är räknade; ja, se er omkring, bedragare! varför förvånas ni? ni skall gå under! ty i dessa dagar gör Jag något som det skulle vara svårt för er att tro på om det berättades för er!

älskade, låt Mig svara på frågan du bär på: Mitt Budskap kommer att läsas också av dessa bedragare; älskade, känn Mig; Jag plågas liksom du; Mitt Kors vilar på dig, bär Det med kärlek; Mitt Kors är porten till ett sant liv; omfamna Det villigt; Vassula, försakelse och lidande leder dig in på en gudomlig väg, helighetens och dygdernas väg;1

O kom, älskade, Jag är hos dig,2

Herre, jag är så förfärligt sorgsen, jag vet att jag inte borde gråta nu utan spara mina tårar till senare. Jag är redo att spilla mitt blod istället, om inga tårar blir kvar.

Min Vassula, kom ihåg att du inte är av denna världen, du tillhör Mig; kan du se Mitt Heliga Hjärta?3 kom in i Mitt Heliga Hjärta; i dess djup skall du finna din vila; Jag skall ta dig och kasta dig in i dess djup; Min smärta är outhärdlig;4 kommer du ihåg när du bara var ett litet barn, vad Jag gjorde med dig?

(Jesus gav Mig samma vision som när jag var i tioårsåldern. Det var den första kallelsen.)

du kunde inte röra dig; Jag är gudomlig Kraft, älskade, och där inne hör du hemma;5 kom nu, Jag behöver tröst; låt oss vila i varandra;

(Jesus var mycket plågad och sorgsen.)

Hur skulle jag kunna trösta en sådan smärta?

genom att älska Mig innerligt; älska Mig och trösta Mig, Vassula; älska Mig med hela din själ;

Jag älskar Dig verkligen, och Du vet det, Herre.

älska Mig gränslöst!

Lär mig att älska Dig gränslöst.

Jag är; kom nu, Jag har en hemlighet som Jag vill berätta för dig; var inte rädd, Jag skall viska den i ditt öra;

(Jesus talade om hemligheten, som gav mig en så stor glädje!)

O Gud! Kommer Du verkligen att göra detta?

Ja, älskade, det kommer Jag att göra; tvivla aldrig, allt skall göras i enlighet med detta, Min Vassula;

Jesus, Min Gud, tack. Tillåt mig att välsigna Dig.

Jag välsignar dig också, älskade; kom, det är sent; vi skall vila i varandra;

Ja, Herre.

kom då;


1 Jag kände mig hopplöst sorgsen.
2 Jesus smekte mitt huvud.
3 Jesus pekade på sitt Hjärta och sitt bröst som lyste.
4 Över att ha mig i landsflykt.
5 Jesus pekade på sitt Hjärta.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message