DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt Min skapelse få veta om Min Kärlek

10 november 1987

Min Gud, använd mig för att gravera in
Ditt Hjärtas önskningar på mig.
Må Din Vilja ske och Ditt Namn bli Förhärligat.

tiden har kommit att sprida Mina sädeskorn bland människorna; förmedla Mitt Budskap, Jag skall hjälpa dig i alla dina åtaganden, låt Mina Ord bli kända, låt Min skapelse få veta om Min Stora Kärlek, om Min gränslösa Barmhärtighet; Mitt välde skall bli ett Fridens, Kärlekens och Enhetens välde; Jag har utvalt Vassula som en okunnig och ynklig varelse, oduglig och utan talets gåva; skriv även detta;1 ja, utan någon grundläggande kunskap om Min Kyrka, en omålad duk, som Jag, Herren, var fri att fylla med Mina Verk, så att det står klart att allt som står skrivet kommer från Min Mun; allt handlande kommer att utföras av Mig, genom henne; Jag skall tala genom henne, handla genom henne; Jag har format henne och utgjutit alla Mina Verk över henne för att göra henne till Min budbärare av detta Budskap som skall bli känt;

vill du förmedla Mitt Budskap? vill du göra detta för Mig? kom ihåg, det är Jag, Jesus, Guds Älskade Son, hela mänsklighetens Frälsare, Ordet, som välsignar dig; Jag välsignar dina åtaganden; vare sig du möter glädje eller sorger, var trygg; Jag skall ge dig Mitt stöd; Jag är alltid framför dig och leder dig; enandet av Min Kyrka kommer att Ära Mig! Jag skall leda dig in i själva djupet av Min Blödande Kropp; Jag skall peka ut Mina törnen för dig, du kommer att känna igen dem;

ha inga andra avsikter än Mitt förhärligande, tvivla aldrig på Mina Verk, Kärleken lyser över dig, Min högt älskade; arbeta träget och behaga Mig; kom, Jag Är vid din sida; ta emot Min Frid,2 låt oss be till Fadern,

“Rättfärdige, Älskade Fader,
välsignat vare Ditt Namn,
samla alla Dina trogna,
låt himlarna förkunna Din Rättfärdighet,
låt varje mun ständigt prisa Ditt Heliga Namn,
förjaga bedragarnas illvilja,
hjälp dem som har en förkrossad ande,
återuppliva dem så som Ditt Ord har lovat,
det löfte Jag har gett skall Jag hålla och uppfylla,
Jag ber för Dina Kyrkor,
må de alla bli ett, Fader,
må de bli ett i Dig;
amen;"

(Jesus hjälpte mig att be. Det här var Hans ord.)


1 Jag hörde Honom säga följande mening och jag såg generat på Honom och tvekade.
2 Han vände sig om och sade detta.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message