DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du tillhör inte världen

5 november 1987

lita på Mig, låt Mig leda dig dit Jag vill; håll din hand i Min Hand; var inte rädd, Jag skall leda dig in i djupet av Min Sårade Kropp; Vassula, fullborda Mitt Ord;

dotter, frukta inte; Jag vill att du skall försköna Min trädgård;

Fader, Du som är Rättfärdig,
jag kan inte förneka att jag är rädd. Hjälp mig.
Tillåt mig att ta emot Din Kraft.
Tillåt mig att växa i Ditt Ljus, i Dig.
Överge mig inte.
Gör mig värdig om det är Din Vilja,
så att Du kan bruka mig,
och jag kan bli delaktig i uppfyllandet av Dina önskningar.
Jag ber Dig att förlåta mina svagheter
och min oförmåga genom Din Nåd.
Gör vad Ditt Hjärta önskar.
Låt Din vilja ske, inte min.
Amen.

Kärleken skall hjälpa dig; men kom ihåg att så snart Mitt Ord fått fäste och tryggats, skall du komma till Mig! Jag står inte längre ut med att ha dig ute i landsflykt; Min Själ längtar efter dig!

Fader! Vad Du gör mig lycklig! vilken glädje och tröst Dina ord ger min själ! Jag är så lycklig!

älskade, ja, älska Mig, längta efter Mig; behaga detta Hjärta som sökt dig; snart skall Jag komma till dig, men medan du ännu är i världen, var nära Mig genom att dricka Mig och äta Mig, genom att prisa Mig och ära Mig; låt Mig glädjas till fullo;

tappa inte modet om världen förnekar dig, för du tillhör inte världen, inte mer än Jag tillhörde världen när Jag levde i köttet; du kommer från Mig; Jag är din Fader och Jag lever i dig, så som du lever i Mig; vörda Mitt Namn, förhärliga Min Kropp, förbli i Min Kärlek; Jag skall inte svika dig eller överge dig; så frukta inte för någon, älskade; utan så Mina frön som kommer att bära frukt i helighet; var helig, för Jag är Helig;

“Jag vill lyssna. Vad säger Herren?
Vad Herren säger innebär Frid och Kärlek för hans barn,
för jorden, och för Hans Kropp,
om de bara avsäger sig sin dårskap;
de som fruktar Honom har nära till Hans hjälp,
och Härlighet skall då bo på jorden.
Kärlek och Barmhärtighet stiger nu ned,
Rättfärdighet och Frid skall nu omfamna oss.
Rättvisa går ständigt framför Honom
och Frid följer i Hans fotspår.”

(Gud vägledde mig att skriva detta stycke från Ps. 85:8-13, med några ord ändrade.)

älskade, Jag har sagt: Jag skall vattna min trädgård, Jag skall fukta Mina blomstersängar; hör Mig: Min bäck skall växa till en flod och Min flod skall växa till en ocean; och Jag skall låta lydnad stråla fram; Jag skall sända Mitt Ljus vida omkring och förhärliga Min Kropp; så kom, ta Min Hand och låt Mig leda dig;

dotter, gör inget mer idag; vila i Mitt Hjärta;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message