DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Heliga Svepeduk är verkligen äkta

2 oktober 1987

det är Jag, Jesus; låt det bli känt att varje bild av Mig eller Min Moder skall vördas, för den representerar Oss, liksom Mitt Kors representerar Mig; låt det bli känt att Min Heliga Svepeduk verkligen är äkta, det var Den som omslöt Mig; välsignad av Mig, Vassula, kom in i Mitt Hjärta, låt Mig gömma dig där inne; vila; kom, kom till din Fader;

(Det kändes som om Gud omslöt mig; jag var insvept i Honom och lycklig.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message