DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Turin och den Heliga Svepeduken
Var Min Kärleks offer

5 oktober 1987

(Jag skulle gå och göra bot för den där pastorn som Maria hade bett mig göra. Senare ringde min kusin Ismini och sade att de skulle resa till Turin i Italien. Hon undrade om vi ville följa med. Jag tänkte, äntligen, jag har alltid drömt om att få resa dit och besöka den katedral där den Heliga Svepeduken förvaras. Jesus hade åter ordnat det för mig. Jag skulle fara.

Min kusin körde oss till det hotell där de brukar bo. Turin är en enorm stad, men vårt hotell låg bara femhundra meter från vad jag ville besöka! Jesus gjorde det enkelt för mig. Vi kom vid lunchtid på lördagen, och efter en stund gick jag till katedralen. Jag blev mycket imponerad. Däruppe i katedralens kupol fanns den Heliga Svepeduken. Jag tänkte att jag befann mig på den Heligaste av platser. Frid och Helighet rådde i domen. Jag kände det inom mig. Det var underbart.

Senare gick jag till hotellet. Det var kväll när min kusin kom hem efter sin shoppingrunda. Jag skyndade till henne för att tala om var jag hade varit, men istället var det hon som kom flygande emot mig, hon ville inte lyssna på mig, hon ville att jag skulle lyssna på henne, för det hon sett och upptäckt var så underbart.

Hon sade: “Vassula, vid den där gatan som vi gått förbi tio gånger, tänk att jag under dessa år aldrig har sett statyn av jungfru Maria där. Men den är enormt stor! Nära tre meter hög. Den är så vacker, hennes dräkt med så rika veck, och hennes blå mantel. Hon var så vacker, och hon bredde ut armarna som om Hon ville omfamna hela välden. Du måste komma och se Henne. Du gick ju förbi Henne, såg du Henne inte? På var sida om henne var det sidendraperier, scharlakansröda, skinande och vackra.“ Jag sade att jag hade gått förbi där, men bara sett de gamla utslitna draperierna, till hälften röda och till hälften gula. Hon svarade att i många år hade inte hon heller lagt märke till dem. Jag hade inte sett någon staty.

Nästa dag, söndag, ville hon att jag skulle gå och se den där enorma statyn, så jag sade: “Ja, men först skall jag ta dig till katedralen där den Heliga Svepeduken finns.” Hon följde med mig. Söndagsmässan pågick. Vi stannade en halvtimma, och när vi tänt ett ljus, gick vi för att se på den stora Mariastatyn. Vi kom fram och min kusin höll på att svimma, för där fanns ingen stor staty, inte ens en liten. Där fanns inga scharlakansröda draperier. Där hängde bara de gamla utslitna gula och röda som jag hade sett, och där fanns ingen staty.

Hon förstod det inte, men det gjorde jag. Bakom draperierna fanns en inre dörr. Hon sköt upp den och där innanför var det en kyrka. Jag sade till henne: “Det var för detta vi kom till Turin, för att vi skulle gå til den här kyrkan som heter Madonna di Rosario, för att gottgöra. Jungfru Marias kyrka. Den stora vackra statyn du såg var avsedd att locka oss hit. Vår Moder kallade oss. Hon gav dig synen av Sig Själv som en stor staty, så att du fångades av den och blev dragen hit. Och Hon vill att ljus skall tändas här i Hennes kyrka, för att gottgöra för den där pastorns ord.“ Vi steg in, och det var en så vacker kyrka. Mässan pågick. Vi stannade tills den var slut. Vi gick fram till en gyllene staty av Maria med Jesusbarnet, och det var där vi tände hennes ljus och bad att Jesus skulle förlåta oss och pastorn.)

Jesus, är detta rätt?

Vassula, ja, det är precis som du återgav det;

Jag skall lyfta dig upp till Mig så snart du har fullgjort ditt uppdrag; Min Själ längtar efter dig; Vassula hör Min Moder;

Vassula, säg till Ismini hur mycket Jag älskar henne; barn, Jag gav henne denna syn av Mig Själv för att fånga hennes uppmärksamhet och leda er in i Min Kyrka; Mina älskade, vad Jag älskar er; vörda Oss, älskade, vörda Oss; gör bot för era bröder;

kom ihåg hur nära Vi är er alla; Vassula, tappa aldrig modet, för Jag är bredvid dig; stöd dig alltid på Jesus; dotter, tänk på Jesu Lidande; lev för Honom, ära Honom;

Bara med Din och Jesu hjälp kan jag göra allt detta. Jag vill vörda Er.

Jag älskar er alla; Jag välsignar Ismini; Jag har välsignat henne och hennes man i Min Kyrka;

Jag välsignar dig, Heliga Maria.

Jag välsignar dig också;

(Senare)

Förlåt mig, Herre, för min totala ovärdighet, mina fel, min brist på allt gott, som gör att jag sårar Dig i Din närvaro.

Jag förlåter dig helt och fullt;

Jag älskar Dig, käre Herre.

varje gång du säger till Mig jag älskar dig, har Jag överseende med all din uselhet, låter den vara och tillåter inte Min gudomliga Rättvisa att drabba dig, Vassula, för du är verkligen eländig bortom all beskrivning; du stillar Min vrede genom att säga att du älskar Mig;

(Jesus verkade sträng, jag kände fruktan för Honom.)

Jag är rädd för Dig.

Jag är Kärlek, så var inte rädd för Mig;

O Jesus, jag önskar att jag inte vore så elak och otacksam och ondskefull.

Jag tycker synd om dig och av medkänsla brusar Jag sällan upp emot dig;

Jag vet att jag inte förtjänar den minsta droppe nåd, Du har varit alltför god mot mig, tålmodig, Du har aldrig varit arg på mig. Du har bara älskat mig med alla mina fel. Du har skämt bort mig.

sådan är Min Barmhärtighet, Vassula!

Jesus.

Jag är;

Min Gud.

Jag är;

Jag ber Dig att lära mig älska Dig mer, och så som Du vill, så att Du kan skona mig och så att jag kan hedra Dig.

lilla barn Jag är din gudomlige Lärare som skall undervisa dig; tvivla aldrig, tvivla aldrig på Min Förlåtelse;

Nej Herre, jag ska inte tvivla. Gör mig värdig Dig genom Din Nåd, och var mig nära. Tillåt mig att förhärliga Dig. Förbjud mig att synda och att ständigt skymfa Dig med mina synder, Älskade.

välsigna Mig;

Jesus, jag välsignar Dig. Fader, jag älskar Dig.

vid Mina Stationer längtar Jag att se dig;

O Jesus, hur? Jag vill det men hur, med vem, vem ska leda mig, jag känner ingen här.

(Jag blev förtvivlad och ögonen fylldes av tårar.)

spara dina tårar till den stund då du får höra förolämpningar riktade mot Min Moder;

O Jesus, hjälp mig.

dotter stöd dig på Mig, låt Mig undervisa dig, behaga Mig genom att vara så följsam som du är, kom, var nära Mig, Jag älskar dig;

Jag älskar Dig, Jesus. Förbarma Dig över min okunnighet.

det gör Jag; gläd Mig och säg: ”Herre, låt mig vara Ditt offer, Din brinnande Kärleks offer; jag vill tillbe Dig och endast Dig, utsträckt på Ditt Kors med Dig, aldrig se åt höger eller vänster; Jag längtar att släcka Din törst genom att vinna själar för Dig; Jag vill vara ett offer för Din Kärlek, jag älskar Dig;” säg det!

(Jag sade det.)

från och med nu skall du aldrig lämna Mitt Hjärta, Vassula; välj, Vassula, antingen ditt liv eller ett offers liv, välj;

Jesus, jag vill inte att Du ska lämna mig. Jag vill vara med Dig, vid Din sida.

då har du valt väl, du kommer att likna Mig, vara ett Kärlekens offer; blomma, du skall blomstra i Mitt Ljus;

Jag tackar Dig, välsignar Dig, för allt Du ger mig och för det medlidande Du visar mig.

ta emot Min Frid, dotter; glöm aldrig Min Närvaro; tillåt Mig att vila i dig, för där är Mitt hem;

Jesus, Du gör mig lycklig och jag lär av Dig.

blomma, Jag är din Mästare och Gud; kom, oss, vi?

Ja, Herre.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message