DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag törstar, Vassula!

1 october 1987

(Förmiddag. Hela morgonen har jag varit upptagen med en besökare som försökte sälja kosmetikaprodukter. Det var lika onödigt som det var slöseri med tid, men hon var sänd genom en av mina vänner.)

lilla barn, Jag älskar dig besinningslöst; Jag är din högt-Älskade; vet du varför, Vassula? dra dig inte undan från Mig! du gissar rätt;1 Min Kärlek har åter flammat upp, och när Den flammar, tillåter Jag Mig att begära kärlek; Jag önskar att du lever endast för Mig; Jag vill att du fäster din blick på Mig; se på Mig, älska Mig, smycka Mig, välsigna Mig, åtrå Mig, andas för Mig, le bara mot Mig, säg Mig hur mycket du älskar Mig din Gud, sök efter att föra andra till Mig, tillfredsställ Min outsläckliga törst; Jag törstar Vassula! Jag törstar efter kärlek, Jag törstar efter själar; Vassula, varför komma till Mig med rivaler, kom inte med fler rivaler, gör det inte! prisa Mig, Jag har gett dig i överflöd, vill du inte återgälda Mig för allt som Jag ger dig?

Jag har vandrat med dig i Min lustgård, vi delade dess skönhet; Jag har delat Mina fröjder och lidanden med dig; Jag har lagt Mitt Kors på dig, vi bär Det tillsammans, delar Dess ångest, sorger och smärta, vi delar Dess Kärlek; har Jag inte lyft dig till Mitt bröst och närt dig, helat dig? Jag har tagit dig till Min brud och delat Mitt Kors med dig som vår bröllopssäng; vill du se på Mig?

(Jag såg på Jesu ansikte.)

skulle Jag någonsin kunna överge dig, blomma? Jag är Han som älskar dig mest; förbli nära Mig; här,2 lyssna, Jag skall binda våra band ännu fastare nu, Jag vill ha dig närmare, Jag vill ha dig till ett med Mig; vem var den förste som höll dig i famnen?

Hur då, Herre?

Jag var den förste som helgade dig och fäste ögonen på dig; Vassula, Jag har skapat dig för Mig Själv; låt Mig påminna dig om vem du är, du är inget annat än stoft och aska, och det var i Mitt ofantliga medlidande som Jag lyfte dig till livet från de döda; kom alltid ihåg detta;

(Pastorn kom, och jag visade honom uppenbarelsen. Till att börja med trodde han inte. 3 Sedan förnekade han Maria som vår Heliga Moder och han hade aldrig hört talas om uppenbarelser. Han trodde inte på några andliga Verk. Han är emot heliga bilder. Han trodde förmodligen att jag inte var riktigt frisk.)

Vassula, Jag är Rik, men mycket få vet om Mina Rikedomar! medan Jag var i köttet, blev Jag då inte smädad, såg man inte på Mig med förakt, kallade man Mig inte hädare? blev Jag inte förkastad som stenen vilken husbyggarna förkastade, men som blev en hörnsten?

hedra Mig genom att ta emot och finna dig i förakt, förödmjukelse, ödmjuka dig, bli som Jag, minns du? har Jag inte sagt att du skall tjäna Mig mitt i elände,4 har Jag inte sagt att du inte skall få någon vila? ta emot vad Jag ger dig, var inte rädd för att bli förödmjukad;

Jag skall lämna två droppar Blod från Mitt Blödande Hjärta5 på ditt hjärta, så att det blir fullständigt övertäckt; helgad av Min Hand, lev i Mitt Ljus, lär dig att bli avvisad;

(Jag kände att jungfru Maria var nära mig.)

Heliga Maria?

tänd ett ljus för Mig, Vassula, och gottgör för hans fel; 6 be Jesus att förlåta honom; vill du göra detta för Mig?

Jag ska göra det, Heliga Maria.

gör bot, älskade; tvivla inte på Jesu Verk; vörda oss;

Det ska jag, Heliga Maria.


1 Jag kunde känna hur Jesu brinnande Hjärta flödade över av kärlek.
2 Det var som om Han plötsligt hade fått en idé, tystnade och pekade på våra fotleder som jag såg var bundna till varandra.
3Med åren förstod jag att han var från en frikyrka. Vid den tiden kände jag inte till olikheterna.
4 Anm: se budskapet den 23 maj 1987.
5 När Jesus sade detta till mig, föreföll Han mycket sorgsen. Min smärta var ingenting i jämförelse med Hans. Jag ville lindra Hans smärta och glömma min egen.
6 För att han avvisat Henne.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message