DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall inte skona Kains söner

29 september 1987

Min Gud, Du verkar vara missnöjd med en del av Dina präster.

Vassula, de är ansvariga för så många själar; de faller inte bara själva, de drar även med sig så många andra själar,

Men Herre, det måste finnas många som är goda, som älskar Dig och arbetar så som Du vill. Jag känner några.

ack Vassula, det finns många som följer Mina bud, uppoffrar sig, lever i ödmjukhet, älskar varandra, föder Mina lamm; de är jordens salt, Min Själs älskade; de är Min Abels söner, de är balsam på Mina Sår, de lindrar Min smärta; till Min sorg finns bland dem även Kains söner, pilarna i Min Kropp, bedrägliga, förblindade av fåfänga, onda och med föraktliga böjelser; de är törnena på Mitt Huvud, talrika är deras synder, hyckleriet är deras mästare och det är mot dessa Min gudomliga rättvisa flammar upp;

ta Min Hand dotter, håll dig nära Mig så skall Jag visa dig dessa törnen; Jag skall leda dig med gudomlig kraft in i själva djupet av Min Kropp, Jag skall låta dig känna igen lansens spets; Jag skall inte skona Kain söner, Vassula, för vad har de att erbjuda Mig? deras händer är tomma och har ingenting att ge Mina lamm; de älskar att uppträda offentligt, de älskar att bli bemötta med underdånighet, de liknar salt som har mist sin sälta; sannerligen säger Jag dig, dotter, de är dagens Fariséer!

O Gud, detta är fruktansvärt.

Vassula, på grund av detta skall allt som varit gömt komma fram i ljuset, och allt som varit dolt skall bli uppenbarat, för detta är Min vilja;

kom nu, glöm inte Min Närvaro;

Nej Herre, jag ser på Dig som Min Helige Fader, Helige Vän, Helige Broder, och jag ser på Maria som Min Heliga Moder, Ni är min Heliga Familj. Hur skulle jag kunna glömma Er?

älskade, Jag är din Make också, på det sättet vill Jag att du älskar, älska Oss innerligt, men glöm ändå aldrig att Vi är Heliga, vörda Oss; Vi är din Heliga Familj, Jag är din Gud; håll dig vaken;

Ja, Herre.

låt oss gå;

Låt oss.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message