DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Längta efter Mig
De har förnekat Mig

28 september 1987

(Jesus kallade på mig. Jag var lika ivrig som Han var att mötas. Jag vet inte varför, men det kändes som evigheter sedan vi var tillsammans.)

O kom, älskade! hur otåligt har Jag inte väntat på denna stund, att möta dig så här!

tillsammans Vassula, tillsammans skall du och Jag helga Garabandal; för Heligt är det,1 eftersom Min Moder och Jag visade oss där;

Må Din vilja ske, Herre.

Vassula, att vara blyg2 är ingen synd; Jag säger dig detta;

(Jag var glad att få höra detta. Plötsligt längtade min själ efter Honom.)

se på Mig, lilla barn; att törsta och längta efter Mig förhärligar Mig; längta efter Mig, Jag betalade för dig till priset av Mitt Blod;

Vassula, varför se dig om efter en Andlig Vägledare?

Jag vet inte.

med Mig skall du lära, för Jag är Vishet och Sanning; kom till mig så skall Jag undervisa dig; Vassula, Jag älskar dig;

säg honom3 detta, att Jag skall återställa Min Kyrka, Jag skall återuppliva Min Kyrka; Jag har utvalt dig att arbeta med Mig; Vassula, träffa honom, tala med honom, smek Mig genom att säga hur Jag har lärt dig att smeka Mig och förhärliga Mig;4 älska Mig, Vassula, ty kärlek avvärjer gudomlig rättvisa som är på väg att drabba syndare;

(Senare)

Vassula är du lycklig över att Jag har befriat dig?

Ja, Min Gud. Jag är mycket lycklig över att vara med Dig. Jag känner mig fäst vid Dig och lycklig.

tror du Mig nu när Jag säger att Jag har Kärleksband till dig?

Nu gör jag det, Herre.

lilla barn, välsigna Mig;

Jag välsignar Dig, Jesus, och jag älskar Dig och tackar Dig.

Vassula, vet du att Jag har gett tecken och kommer att fortsätta att ge dem, för att göra Mitt Namn känt för er, för att Kärleken som Jag har till er alla, skall vara i er och så att Jag kan vara i er; men många av Mina prästsjälar har förnekat Mig inför människorna;

Hur, Herre?

genom att förneka Mina tecken har de förnekat Mig sin Gud; har Jag inte sagt att den som förnekar Mig inför människorna skall bli förnekad inför Mina änglar?

har Jag inte sagt att Jag skall fortsätta att göra Mitt Namn känt för er? varför tvivlar de då på att Jag är bland er och att det är genom Min Barmhärtighet Jag ger er tecken och mirakel som knappast vördas; låt Mig säga dig, dotter, därför att de har tagit nyckeln till kunskapen! de har varken gått in själva eller släppt in andra som ville;

Min Gud! Du verkar så arg, Herre!

Vassula, tiden är inne att Förhärliga Mig; var vaksam och bli kvar nära Mig; Jag älskar dig lilla barn, var ett med Mig;

Ja, Herre.

oss, vi?

Ja, oss.

kom;


1 Även detta skedde senare utan att jag planerade att resa dit. Jag kom dit på ett naturligt sätt.
2Jag undrade om det var en synd att vara blyg.
3 Den karismatiske pastorn. Han är ny här, han har just flyttat in.
4 På bilden av den Heliga Svepeduken.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message