DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Io Sono Con Te - Jag är med dig

27 september 1987

(Åter var det som om hela helvetet bröt löst. Djävulen rasade, torterade min själ tills jag fann mig själv be Gud att fortsätta utan mig; att jag alltid skulle älska Honom, men att jag helt enkelt inte hade någon kraft kvar att fortsätta. Jag ångrade genast mina ord. Jag bad Gud att lämna mig på grund av min ovärdighet. Medan jag vilade såg jag mig själv omkullfallen på en dålig väg. Nära mig såg jag Jesu fötter, han var barfota, Han böjde sig ner och lyfte upp mig igen. Sedan såg jag framför mig en hög trappa med ungefär hundra steg, och högst där uppe stod helgonen och ropade åt mig att klättra upp. Jag vände mig om och fick se en välkänd gestalt, en präst. Han hade humor och talade till mig på italienska. Jag kände igen Padre Pio! Bredvid honom såg jag den helige Franciskus av Assisi. Den helige Franciskus kom emot mig, alla uppmuntrade mig att fortsätta.)

Jesus?

Jag är; Vassula, var inte rädd;

Jesus, förlåt mig min svaghet.

din svaghet kommer att utplånas i Min Styrka;

io, sono con te, Padre Pio; [Italienska: Jag, Padre Pio, är med dig.]

Min Gud, händer detta verkligen?

Ja, han är hos Mig, Vassula och saligförklarad av Mig; Jag är med dig, Min Moder och alla Helgonen;

(Senare, efter den karismatiska gudstjänsten. Jag kunde inte hänga med av brist på kunskap. Jag kände också starkt behovet av tystnad. Jag kände mig skyldig, mycket skyldig och okunnig.)

Vassula, oroa dig inte, varje människa har sitt eget sätt att förhärliga Mig och prisa Mig; Jag har gett dig detta sätt; 1Jag och du, du och Jag; du skall tillbe Mig i Tystnad; kom ihåg, Jag har redan undervisat dig för några månader sedan;

(Sant: den 31 maj 1987.)

Jag står vid din sida;

(Jag kände Honom så nära att Jag kunde röra vid Honom. Min själ var åter lycklig och fridfull.)

lilla barn är Jag inte din Make? skulle Jag då inte trösta dig när du behöver bli tröstad?

kom till Mig så skall Jag lyfta av dina bördor, kom till Mig så skall Jag trösta dig! Förlita dig på Mig dotter, Jag är din Andlige Vägledare, Jag är din Make, Jag är Han som älskar dig mest, Jag är din Skapare och Gud; kom och fall i Mina armar och känn Min värme;

(Jesus lämnade min själ i fullkomlig harmoni och frid.)


1 Att skriva.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message