DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Garabandal

4 september 1987

(I mitt privata block gav mig Jesus ett budskap som gjorde mig häpen. Jag reste mig och lät det vara. Senare, när åter satte mig för att skriva, upprepade Jesus samma budskap. Jag började bli rädd. Liksom en gång tidigare blev jag förvirrad av mina tankar och frågade mig själv och Gud: “Varför just jag?“ Varför har allt detta skrivande börjat, varför känner jag mig så här, bunden vid Gud? Hurdan var jag för ett och ett halvt år sedan, och hurdan är jag nu? Jag lever i Sanningen och jag känner mig ansvarig för allt som händer. Jag känner att jag borde behaga Gud. Och så återigen, tvivel, tvivel som fick mig att sätta Jesus på prov. Jag kom till Honom, tvivlande. Han visste det. Jag tänkte försöka skriva något själv och kontrollera min hand själv.)

Jesus?

Jag är; nå? du kan försöka igen; 1
skriv ... skriv! Kärlek Kärlek Kärlek Kärlek;

(De tre prickarna visar hur jag kämpade för att skriva, men kunde inte; då skrev han “skriv” och Han tvingade ner Min hand och skrev fyra gånger “Kärlek“; under det att jag försökte att få stopp på min hand.)

Jag är Kärlek; Jag vill påminna dig om att Jag har lagt Mitt Kors av Frid och Kärlek på dina axlar; upp! upp! lyft! lyft! dotter, förstår du varför Jag har fostrat dig? Jag har fostrat dig för att ena Min Kyrka, altare, har Jag inte sagt att det är från ett dibarns mun ni skall få höra sanningen och inte från de lärda? Jag har sagt att de lärda kommer att höra och höra men inte förstå, se och åter se men ändå inte urskilja, ty deras hjärtan har blivit förstockade; de har täppt till sina öron och tillslutit sina ögon;

Vassula, Jag har uppväckt dig från de döda och undervisat dig med Vishet; frukta inte, gå framåt,

(Jesus gav mig en vision av mig själv, jag stod framför Honom. Jag kände mig osäker. Han höll mina händer, och medan Han gick baklänges, drog Han mig med sig för att jag skulle gå framåt.)

O dotter, vad Jag älskar dig! blomma, allt du känner kommer från Mig, gå framåt;

(Det kändes som om jag tog mina första steg, det var spännande!)

Vassula, du bedårar Mig med din blyghet; dotter, skriv ner ordet:

Garabandal

Vassula, när Jag väckte dig ur sömnen var det inte bara för att väcka dig, det var också för att kunna använda dig, älskade; din rening var inte bara för att rena dig, det var för att du skulle känna Min Närvaro och vara i Min Närvaro; Jag använde dig inte bara för att du skulle skriva ner Mina Budskap och önskningar, det var för att skriva ner Mina välsignelser över Mina små barn i Garabandal;

Jag kommer för att få Mitt Budskap förhärligat, altare, håll denna låga vid liv, genom Min Makt skall Jag återupprätta Min Kyrka; älska Mig, vackla inte, luta dig mot Mig och vila, Jag skall hjälpa dig att gå framåt; stunden är nära, be med Mig;

"Fader,
rädda mig in i Din famn,
låt mig vila nära Dig,
helga mig Fader,
när Du tar emot mig,
förlåt mina synder liksom jag har förlåtit andra
Ära vare Gud min Fader,
jag välsignar Dig; amen”

5 september 1987

Vassula frukta inte, skriv ordet, Garabandal;

Garabandal är en fortsättning på andra tecken; uppenbarelserna i Garabandal är autentiska, tro, alla ni som inte har sett; tro, tro, dotter, Jag har använt dig för att kunna uppenbara Mig Själv genom dig; Min Moder visade sig för Mina utvalda själar; ur deras munnar uttalades Sanningen, men många av Mina prästsjälar förklarade dem vara osäkra och några av dem förnekade helt och hållet;

Jag har uppenbarat Mig genom dig för att undanröja detta tvivel som råder kring Garabandal; uppenbarelserna i Garabandal är äkta och Mina barn har verkligen sett Min Moder och hört Hennes Budskap; Vassula, en svårare prövning kommer att göra Mitt Kors tyngre på dina axlar och ytterligare fylla på Min Rättvisas Bägare; Jag har förvarnat världen;

Min Gud, förmodligen är det mycket få som känner till att detta händer.

det är sant, många vet inte, på grund av Mina prästers tvivel och rädsla; genom sitt tvivel förnekar de Mina Himmelska Verk, de har glömt att Jag är Allsmäktig; med sina förhärdade hjärtan har de förlorat sin andlighet; förblindade söker de utan ljus och utan Vishet;

alla Mina Verk har alltid givits till små barn och aldrig till de lärda; Mina Verk ser inte renläriga ut i deras ögon, men det är för att de jämför sig själva med Mig;

Jag har aldrig, från tidernas begynnelse, övergett er;2 Vassula, kommer du ihåg fariséerna?

Ja, Herre.

vid ett tillfälle anklagade de Mig för att predika mot Mose Lag; vilken skillnad är det idag? de anklagade Mig för att beblanda mig med syndare och för att handla emot deras Lag; dagens anklagelser och osäkerhet är inte långt ifrån detta; låt Mig säga dig, de som förnekar uppenbarelser, syner och Budskap, är de som sårar Mig; de är törnena i Min Kropp; för någon tid sedan3 sade Jag dig att Jag skulle leda dig med Himmelsk Kraft rakt in i djupet av Min Blödande Kropp; Jag sade att Jag med Mitt finger skulle peka ut för dig dem som sårar Mig; Jag är Jesus Kristus, Guds Älskade Son; Vassula, frukta inte, för Jag går framför dig;

6 september 1987

Jesus?

Jag är; skulle Jag någonsin överge dig? blomma, omslut Mig med kransar av kärlek, samla Mina barn omkring Mig, låt Mig få välsigna dem; Jag som väntade på dem, Jag har väntat på denna stund; Jag kommer för att välkomna dem och välsigna dem; samla Mina älskade själar, Mina egna, Mina lamm; krama om dem åt Mig, smek dem åt Mig, påminn dem om Mitt Löfte; älska dem, ena dem, kom närmare Mig; låt Mig få undervisa dig med Vishet;


1 Att försöka kontrollera min hand.
2 Han lät mig förstå att tecknen är till för att påminna oss om Hans Närvaro ibland oss, för att uppmuntra oss.
3Den 11 juni gav Gud mig samma budskap. Han sa att Han inte skulle skona dem. Vid den tiden visste jag inte vem han syftade på.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message