DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Att tro är också en nådegåva

7 september 1987

frid vare med dig;

Och med Dig, Herre.

insup Mig, blomma, låt Mitt Ljus lysa över dig och låt dina bekymmer falla i glömska; Min Andedräkt skall blåsa bort dem och deras byggnad kommer bara att falla ihop, sopa bort dem, och lämna dig leende; Min rättfärdighets dagg skall smycka dig, blomma, ta emot Mitt budskap för idag; frukta inte, för jag har lagt Mina planer långt innan du föddes;

Betyder det att allt som händer med mig, med Dina Budskap och med alla människor, är enligt Din Vilja?

ja, älskade, allting som skall komma, kommer ifrån Mig;

Jag oroar mig för att jag kan svika Dig, Herre.

hur skulle du kunna svika Mina planer, tänk efter, du är ingenting; så hur kan ett ingenting vara någonting och detta någonting över huvud taget kunna svika Mina planer? men du är ingenting så oroa dig inte; lämna allt i Mina Händer; Vassula, Jag är din Lärare; frukta inte när du är med Mig;

Får jag säga en sak?

känn dig fri,

Vet Du att det finns tillfällen när jag tror att jag är tokig? galen?

Jag vet;

Tänk då på dem som jag en dag visar det här! De kommer att bli chockade, de kommer att säga att det finns en naturlig förklaring; de kommer helt enkelt inte att tro.

att tro är också en nådegåva; att ha tro är också en nådegåva, att se, höra och förstå Mina Himmelska Verk är också en nådegåva, alla gåvor kommer ifrån Mig;

Ja, Herre.

Vassula, Jag har arbetat med dig; ära Mig, dotter,

Med Din hjälp ska jag inte svika Dig.

lyssna då till dessa ord från Min Moder;

“Vassula, pethi mou,1 frukta inte, Jag är med dig; Min Son Jesus har uttryckligen begränsat dig vad gäller de bevis och tecken som du bad Honom ge dig, men Han har Sina skäl; däremot har Han gett dig nåden att tro, Han har undervisat dig med Vishet, Vassula, du har verkligen trott blint;

Har jag?

det har du, annars skulle du inte med sådan hängivenhet ha kommit till Oss och skrivit, och helt låtit dig användas efter Hans Vilja; att du har gjort detta, älskade, bevisar att du tror blint och Gud gläder sig över detta; din tro är stor; Jesus vill genom detta lära andra också att komma till tro och tro blint på Hans Himmelska Verk, att vara oskyldiga, att vara som barn, som Gud gläder sig åt;

Men om de inte gör det, heliga Maria?2

du kommer att få lida svårt, du kommer att vara som en spegel som reflekterar Jesu bild; på dig barn, kommer Hans lidanden att återspeglas;

Otro och förakt?

precis; Jesus kommer att lida; Hans lidanden kommer att visa sig på dig;

Men eftersom Han har utformat Sina planer på förhand, varför gjorde Han inte så att ingen skulle kunna säga emot?

barn, det är på det sättet människor brukar tänka; glöm inte Hans undervisning; Jesus vill att Hans Verk tas emot genom nåd;3

Jesus har sagt mig att Han inte kommer att vara overksam om Han ser någon som vill skada mig.

Han har verkligen sagt det, och Jag säger dig detta, dotter; Jag kommer inte heller att vara overksam! Jag älskar dig och Jag vill inte se dem skada dig;

(Här kände jag mig mycket rörd.)

Jag är feg; jag är rädd, men jag ska klamra mig fast vid Dig och Jesus.

dotter, Jag skall säga dig ännu en sak; Gud har lagt Sin Rättvisa över människorna, Hans bägare är nu full; lyssna noga på Mig, bakom dessa ord ligger många fler; ära Gud, Vassula; Jag är din Heliga Moder; dotter, lita på Mig; tröttna inte att sträva; kom ihåg, Jesus blev övergiven av alla på sin väg till korsfästelsen; Han bar Sitt Kors ensam;

Ja Moder. Jag ska inte begära något mer än det Han ger mig.

Vassula, låt Mig besvara frågan du håller tillbaka; om de inte tror nu heller, kommer Guds vrede att växa och fylla på Hans Rättvisas Bägare; då blir det som i visionen Gud gav dig;4 be och gör bot, för Tidens slut5 är nära;

Ja, Moder, må Gud välsigna Dig.

det är Jag, Jesus; lilla barn, förbli liten; låt oss tala med varandra; låt oss dela denna dag; tillåt Mig att vara din Helige Följeslagare;

Herre, tillåt mig att tala med Dig. Jag ska komma ihåg Din Närvaro.

kom, oss, vi;


1 Grekiska: mitt barn.
2 Jungfru Marias röst förändrades plötsligt och blev mycket allvarlig.
3 Med andra ord, vi är fria och vi har en fri vilja.
4 1 september 1987.
5 Slutet på en era.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message