DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Omvänd dig, skapelse, innan Jag kommer!

1 september 1987

trohet är vad Jag älskar; Vassula, Jag skall ge dig en vision och lyfta dig till Mig; Jag skall visa dig hur himlen kommer att se ut;

(För min syn framträdde natthimlen. Den såg ut som den gör om natten med sina stjärnor, sedan förändrades den. Det såg ut som färgfläckar. Som på en målares palett, men en färg dominerade över alla andra. Den var röd, tjock, och den blev hela tiden allt tjockare, den liksom jäste och hälldes ut över oss uppifrån.)

Vassula, Jag skall öppna himlarna och låta dig se vad inget öga sett; du såg alldeles rätt, håll dig vaken; Jag skall vaka över dig, hör Mig; skriv; alltifrån tidernas begynnelse har Jag älskat Min skapelse, men Jag skapade Min skapelse för att den skulle återgälda Min Kärlek och erkänna Mig som sin Gud; alltifrån tidernas begynnelse har Jag helgat allt som Mina Händer har skapat; Jag är en Kärlekens Gud, Jag är den Sublima Kärlekens Ande; varelse, sedan tidernas begynnelse har Jag visat mänskligheten Min Kärlek, men Jag har även visat Min Rättvisa; var gång Min skapelse gjorde uppror mot Mig och Min Lag, hårdnade Jag i Hjärtat, Mitt hjärta sörjde över deras missgärningar; Jag kom för att påminna dem om att Jag är Kärlekens Ande och att också de är ande; Jag kom för att påminna dem om att de bara är en flyktig skugga på jorden, skapade av stoft, och att de första dropparna av Mitt regn över dem kan skölja bort dem och inte lämna något kvar; Jag har blåst in Min Ande i dem och gett dem liv;

världen har oupphörligen skymfat Mig och Jag, å Min sida, har oupphörligen påmint dem om Min existens och om hur Jag älskar dem, Min Rättvisas Kalk är full, skapelse! Min Rättvisa vilar tungt över er! förena er och kom tillbaka till Mig, ära Mig, skapelse! när ni gör det, skall också Jag lyfta bort Min Rättvisas tyngd från er; Mina rop ekar och skakar alla himlar och lämnar alla Mina änglar i bävan inför det som måste komma, Jag är en Rättvians Gud och Mina Ögon har blivit trötta av att se hyckleri, gudlöshet, omoral; Min skapelse har i sin dekadens blivit en kopia av Sodom; Jag skall dundra mot er i Min Rättvisa så som Jag dundrade mot sodomiterna; omvänd dig, skapelse, innan Jag kommer;

Jag har sannerligen varnat er mången gång men ni har inte följt Mina föreskrifter; Jag har format helgon som varnat er, men dotter, de har tillslutit sina hjärtan; Min skapelse föredrar att leva i lust och inte bry sig om Mig; Jag har gett dem tecken för att väcka dem;

Min Gud, dina barn sover bara. Kom och väck dem, ber jag, de bara sover.

de sover timme efter timme, år efter år;

Men Herre, hur kan man anklaga dem om de aldrig fått lära sig, de är näst intill oskyldiga, om de inte vet något om Dig.

Jag har uppväckt tjänare och lärare på jorden för att undervisa dem,

Men Herre, Dina tjänare och lärare arbetar faktiskt, men vad kan de göra när den stora massan är negativ, de är hjälplösa!

hjälplösa? de borde omvända sig, de borde komma till Mig och ångra sig; genom alla tider har Jag gett dem tecken, men de har förnekat att de kommit från Mig; Jag har gett dem varningar genom usla och svaga själar, men de tvivlade på Mitt ord; de har avvisat alla Mina välsignelser och bedrövat Mig; O människor med hjärtan av sten! ni trossvaga! hade de haft mer hjärta och hade de, åtminstone nu haft mer hjärta, så skulle Jag ha hjälpt dem; Jag väckte dem ur sömnen, men hur många gånger har de inte tillslutit ögonen och somnat om igen;

Men varför talar de inte om för världen när Du ger dem Dina tecken?

somliga gör det, men den största delen av Mina prästvigda själar har tillslutit sina hjärtan, av tvivel, av rädsla; många av dem är rädda; Vassula, kommer du ihåg fariséerna?

Ja, Herre.

Jag skall säga dig att många av dem är kopior av fariséerna; tvivlande, rädda, förblindade av fåfänga och hyckleri, minns du hur många gånger Jag gav dem tecken? Jag gav tecken hundratals gånger, och vad gjorde de? tiderna har inte förändrats, många av Mina prästvigda själar är likadana, kopior av fariséerna! Jag har gett dem tecken, men de vill ha tecken som kan förklaras med bevis; de vill ha bevis;

Kommer Du att ge ett bevis, för Dina tidigare tecken, och något bevis för den här uppenbarelsen?

allt Jag kommer att ge dem är dig själv, barn;

Men Herre, det är inte övertygande, jag är inte övertygande, jag är inte någon som kan övertyga! De kommer att skratta mig rakt i ansiktet.

Jag har välsignat dig;

Men Herre, jag vet att det är Du, och det gör även några få till, men många kommer inte att hålla med, eftersom det saknas ett påtagligt bevis för att det kommer från Dig. Jag är ingenting och det vet Du.

dotter, låt Mig vara allt, förbli ingenting och låt Mig vara allt; ju mindre du är desto större är Jag; Jag har nu lagt Min Rättvisa på mänskligheten, nu skördar de vad de har sått;

Finns det ingen utväg, jag menar att allt blir så som Du önskar, så att Din Rättvisa kan lyftas av?

Vassula, när Jag blir mottagen och inte förnekad av Mina präster nu, skall Jag lyfta av Min Rättvisa; Jag har varnat dem, men de gömmer undan Mina varningar;

Säg mig, vad är orsaken till att de gör så?

de tycks glömma bort Min Allmakt och Min Rikedom, de verkar sammanfatta allt till en enda sak;1 de kommer att tro bara om de ser; de bedrövar Mig och ser inte Mina välsignelser;

2människa! människa! återuppliva Min Kyrka, Vassula, ära Mig; stunden är nära, älskade, stunden är inne; Kärleken skall komma åter som Kärlek;

Tack, Herre. Jag välsignar Dig.

(Dessa tre senaste dagar har jag känt en oförklarlig ångest; mellan den första och den fjärde september.)


1 Ett påtagligt bevis.
2 Sedan vände Han sig till mig, och gav mig Sin befallning.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message