DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ensam är du inte

31 augusti 1987

Vassula, i nattens stillhet skall Jag komma; stunden är nära, ensam är du inte; världen tycks glömma Min Närvaro; Jag är Gud, men hur många tänker på Mig? mycket få;

(Jag såg en natt full av stjärnor, alldeles stilla, och bortom dessa stjärnor, Guds Ögon som ser på oss.)

håll dig vaken, ty i denna nattens stillhet skall Jag stiga ned, Jag har gjort upp Mina planer innan Jag skapade dig, lilla barn; Jag skall lyfta dig till Mig och visa dig något;

vila nu, älskade;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message